காதல் கவிதை

கண்ணீரோடு...!

14, November 2017
Views 450

இலந்தை முள் மீது
தூங்குவதும்
உன்னை நினைவோடு
தூங்குவதும்
ஒன்றுதான் ..........!

உன் ஞாபகங்களை
சித்திரமாக்குகிறேன்
நீயோ  கிறுக்கும்
கிறுக்கன் என்கிறாய்...!

கண்ணீரோடு
அலைந்தால் தான்
உன் காதலை
பெற முடிகிறது .........!