காதல் கவிதை

காதல் இல்லாமல் வாழ்வது வாழ்வா...?

15, June 2017
Views 682

கோயிலில்லா ஊரில்
குடியிருக்கலாம்
காதல் இல்லா ஊரில்
குடியிருக்காதீர்கள்...!

உப்பில்லா பண்டம்
குப்பையிலே
காதல் இல்லா இதயம்
குழியினிலே .....!

அதிகாலையில் ....
காதலோடு துயிலெழுங்கள்....
அதுவே உன்னத தியானம் ...!

இரவில்
காதலோடு உறங்குங்கள்
அதுவே உன்னத நிம்மதி ....!

எங்கும்
நிறைந்த காதலே
நீ என்னோடு இருக்கிறாய்
என்ற தைரியத்தில்தான்
கவிஞனாக இருக்கிறேன்....!

நீதிமன்ற கூண்டில் நின்று
சொல்வதெல்லாம் உண்மை
உண்மையை தவிர வேறு
எதுவுமில்லை -என்று
சொல்வதுபோல் -நானும்
உறுதிமொழி சொல்கிறேன்....!