ஏனையவை

ஆறிலிருந்து அறுபதுவரை நட்பு

01, June 2017
Views 929

ஆறுவயதில் அயல் வீட்டில் - நீ
பாதிவயிறு உன் வீட்டில் நிரம்பும்
பாதி வயிறு என் வீட்டில் நிரம்பும்
பாதி தூக்கம் உன் வீட்டில் - நான்
மீதி தூக்கம் என் வீட்டில் - நீ........!

அப்பப்போ சண்டை
தடியெடுத்து அடிகும் மனதைரியம்
எனக்கும் இல்லை உனக்கும் இல்லை
ஒரு பிடி மண்ணால் சண்டையோடும்.
மாவீரர் நாம்.........!

சற்று நேரம் கூட ஆகாது
வீட்டில் கிடைத்த இனிப்போடு
ஓடிவருவேன் உன் வீட்டுக்கு
பாதி கடித்த இனிப்பை
உன்னிடம் தர பறந்து போகும்
சண்டையின் பகை
நட்பென்பது எப்போதும் இனிமை.....!