கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

பூங்கா

பூங்கா அது
பூக்களின்
பல்கலைக்கழகம்

ஏனையவை கேப்டன் யாசீன் 12, October 2017 More

பாலை நிலா

நான் நிலா
மனித இருளுக்கு
ஒளியாவேன்

புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 05, October 2017 More

மகாத்மா காந்திஜி

எதிர்வினைகளுக்கு மத்தியில்
நல்வினையாற்றியவர்
மத்தளாய் அடிபட்டு
இசையாய் இனித்தவர்
ஏனையவை கேப்டன் யாசீன் 12, September 2017 More

நெருப்பு நிலா!!

எனக்குள்
இரவையும் பகலையும்
ஒரே இடத்தில்
ஒதுக்கியவள் நீ

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 07, September 2017 More

நீலத்திமிங்கலம்

என் நீலத் திமிங்கல
விளையாட்டு நீ
விளையாடத்
துவங்கி விட்டேன்

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 05, September 2017 More

காமராஜர்

காமராஜர்
கல்விராஜர்.
புதுடெல்லியை
சென்னைக்குப் பின்னால்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 03, September 2017 More

காதல் வேதம்

காதல்
மூன்று எழுத்தில்
நான்கு வேதங்களை
உள்ளடக்கிய
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 03, September 2017 More

நெருப்பு நிலா

என் இதயம் திறந்து
இலட்சியங்களை
அலட்சியமாய்ச் செதுக்கிய
இலட்சம் நீ

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 31, August 2017 More

கன்றுக்குட்டிகளாய்....

குழந்தைகளே!
குழந்தைகளே!!
நீங்கள்
மனிதக் குழந்தைகளாய்
புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 27, August 2017 More

முத்துக்குமார் தினம்

ஆகஸ்டு - 14
நா. முத்துக்குமார்
நினைவு நாள்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, August 2017 More