கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

காலம்

காலம் எல்லாத்
துன்பங்களையும்
ஆற்றும்...
மறதி எல்லாத்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 13, November 2017 More

மாவீரர் ஹைதர் அலி

ஆங்கில ஆட்சிக்கு
அணைபோட முயன்ற
முதல் போராளி.

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 06, November 2017 More

காதல் கடிகாரம்...

கவிதை எழுதுவதில்
நொடி முல்லாய்ப் பறந்தாலும்
காதல் கடிதம் என்றால்
நிமிட முல்லாய்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, October 2017 More

மீண்டு(ம்)

உன்னை
என்னிலிருந்து
பிய்த்து எரிகிறேன்
எரியப்பட்ட பந்தாய்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 26, October 2017 More

இளைஞனே!

நயாகராவை
நகர்த்தி வைக்கும்
நெம்புகோல் இளைஞர்களின்
நம்பிக்கை நட்சத்திரமாவோம்.

புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 26, October 2017 More

துள்ளி வா தோழா...!

மதம், சாதி கடந்த
மனிதநேய மனங்களை
மண்ணில் சமைத்திட
துள்ளி எழுந்து வா
புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 23, October 2017 More

வெறுமையோடு...

உலகப் பிரச்சினைகளுக்கெல்லாம்
ஒரே நிமிடத்தில்
தீர்வுகாணும் அறிவாளியும்
முடிவுதேடிப் பயணித்து
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, October 2017 More

பூங்கா

பூங்கா அது
பூக்களின்
பல்கலைக்கழகம்

ஏனையவை கேப்டன் யாசீன் 12, October 2017 More

பாலை நிலா

நான் நிலா
மனித இருளுக்கு
ஒளியாவேன்

புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 05, October 2017 More

மகாத்மா காந்திஜி

எதிர்வினைகளுக்கு மத்தியில்
நல்வினையாற்றியவர்
மத்தளாய் அடிபட்டு
இசையாய் இனித்தவர்
ஏனையவை கேப்டன் யாசீன் 12, September 2017 More