குட்டிக் கவிதைகள் ̶ கலையடி அகிலன்

பேச்சு தமிழ்

பேச்சு தமிழ் உணர்வின்றி
போனல்
போற்றி வளர்த்தெடுத்த
தமிழ் அன்னையும்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, September 2017 More

அன்பு

அன்பு  கொண்ட
உறவை தேடு
வாழ்நாள் வரை
உன்னை சுமைந்துவிடும்

குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 27, August 2017 More

சுதந்திரம்

சுதந்திரம்
புதையுண்டவர்
சுவாசத்தில் மலர வந்த
குழந்தை

குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 13, August 2017 More

இழந்தேன்

சுதந்திரமென நினைத்து
புரிதல் இன்றி
அன்பை சிந்தியதால்
உறவை இழந்தேன்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 12, August 2017 More

கனவு...!

வாழ்க்கையை
வெற்றி கொள்ள
தேடல்களை
தொடங்கி வைக்க
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 07, June 2017 More

உன் நினைவுகளை...

நீ தந்தது வலி ஆனாலும்
உன் நினைவு தந்து போன இடத்தில் உள்ள
இனிமையான சுகங்களை
என் மனம் விரும்புவதால்...
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, March 2016 More

நிம்மதி

சிந்திக்கும் திறமை
வலு இழப்பதால்
நல்ல எண்ணங்கள்
சிதைவுற்று
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, January 2016 More

கண்ணீர்

உணர்சிகளின்
வெளிபாடு கண்ணீர்
சோகங்கள் சந்தோசங்கள்
முட்டி மோதும் போது வருவது
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, December 2015 More

கனவு

நிறைவு அடையாத
ஆசைகளை நிறைவு
அடைந்தைய் போல படம் பிடித்து
காட்டுவது கனவு
 
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 22, December 2015 More

வாழ்க்கை பாதை

வாழ்க்கை என்பது
கரடு முரடு நிறைந்த பாதை
இதில் பயணம் செய்ய
எல்லோரும் போராடுகிறோம்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 14, November 2015 More