கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

தமிழே அழகே

தமிழே அழகே அழகே
உலகின் அழகே அழகே
தாய் மொழயின் விழியாய்
இருக்கும் அழகே அழகே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 09, December 2017 More

மண்ணை உழுது... மனதைக் கிளறு

பயிர் நாட்டிடத்தா காலம்
கனிஞ்சிடுச்சு கண்ணம்மா
 அடியே நானும் ஒருநடை
தச்சனுட்ட போய் வாரேன்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 04, December 2017 More

சமாதானம்

சமாதானம் இன்றி ஆயிரம் சண்டைகள்
அத்தனையும் விட்டு கொடுப்பு இன்றி
நாமே நமக்கு வெட்டும் குழி
விட்டுக்கொடுத்து அன்பையும்,
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 29, November 2017 More

புன்னகை

புன்னகை
புன்னகையை மறந்தவன்
நினைவுகளில் உறங்குகிறான்
நினைவுகளுக்கு உயிர் ஊட்டியவள்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 29, November 2017 More

தண்டனை...

தண்டனை தெளிவானால்
தவறுகள் பெருகிவிடுமா?
வாழ்விலும் பிரிவு தெளிவானால்
வலிகள் குறைந்திடுமா?

நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 25, November 2017 More

அரண்..!

தினமும் வாழ்வோடு போராடி
மகிழ்வு தரும் தாய் தந்தையர் போல
அழகான மலர் போன்ற
அரண் கொண்ட கரங்களை
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 20, November 2017 More

இரவு

மனிதம் இல்லாத நாட்டிலே
இரவும் சுடுகிறது
உள்ளே உணர்வுகளை உருக்கி
நிழல் இன்றி
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 19, November 2017 More

சந்தேகம்

இனிப்பு கொண்ட காதலில்
சந்தேகம் என்ற நஞ்சு கலந்ததால்
நோய் போல பரவிய சண்டையால்
உதறி போனதே வாழ்வும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 17, November 2017 More

வாழ்வோம்

பிறவி கடவுள் தந்த கொடை
இந்தநிமிடம் என்பது வரம்
மகிழ்வை உண்டாக்கி
வாழ்வோம்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 23, October 2017 More

தாய் நாடே....

புலம்பெயர் தேசத்தில்
இருந்து கொண்டு
தாய் நாடே உன்னை
ஒரு முறை எண்ணி
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 01, October 2017 More