கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

தாய் நாடே....

புலம்பெயர் தேசத்தில்
இருந்து கொண்டு
தாய் நாடே உன்னை
ஒரு முறை எண்ணி
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 01, October 2017 More

இல்லறம்

இல்லறத்துக்கு உண்டோ
ஈடு இணை
உழைத்தாலே
ஜொலிக்குமே இனிமை
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 25, September 2017 More

தனிமையின் முதுமை

நெஞ்சில் பாசத்தை வைத்து 
நெருப்பை தான்  அள்ளி வைத்தது போல
பிள்ளைக்காக அன்பை பாய்ச்சி  
தன் இளைமையையும் இழந்து விட்டு
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 16, September 2017 More

வறுமை

வான வீதியில்
செல்லும் மேகமே
நீ விழி திறந்து
கண்ணீர் செறிந்தால்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, September 2017 More

கரையோர நாணல்கள்

கரையோர நாணல்கள்
வாய்கள் ஓரம் அழகு செய்து நின்று
மனதோரம் பசுமை ஊட்டி
மனதுக்கு இதமாய் நின்று

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 05, September 2017 More

பேச்சு தமிழ்

பேச்சு தமிழ் உணர்வின்றி
போனல்
போற்றி வளர்த்தெடுத்த
தமிழ் அன்னையும்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, September 2017 More

விதை

சொட்டு நீரில்
கர்ப்பம் தரித்து
செடியானது
விதை
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 31, August 2017 More

அன்பு

அன்பு  கொண்ட
உறவை தேடு
வாழ்நாள் வரை
உன்னை சுமைந்துவிடும்

குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 27, August 2017 More

காத்திரு

காத்திரு என்று சொல்ல
நீ மறைத்த
வார்த்தையையும்
நான் மறைத்த
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, August 2017 More

வறுமை

வறுமையின் உருவாய்
ஏக்கத்தின் சிறையாய்
இரக்கமதில் நிறைவாய்
தெருவோரம் ஏழை வாழ்வு
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 24, August 2017 More