ஏனையவை ̶ சேயோன் யாழ்வேந்தன்

ஒரு கவிதையின் பயணம்...

இவ்வளவு நேரமும்
அந்த பூங்கா இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த
பறவையிடம் இருந்த கவிதை,
காரணம் ஏதுமின்றி அது பறந்துபோனவுடன்,
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, August 2016 More

யாதுமாகியவள்...

காவல்காரியாய் சில நேரம்
எங்கள் குற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்கும்
புலனாய்வு அதிகாரியாய் சில நேரம்
எங்களுக்காக அப்பாவிடம் வாதாடும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 04, July 2016 More

இதய வடிவில் ஒரு பிரபஞ்சம்....

இதய வடிவில் ஓர் அட்டையை
வெட்டி எடுத்தான் முகில்.
இதய வடிவில் ஒரு வயல்
இதய வடிவில் ஒரு குளம்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 14, June 2016 More

மேல்

பிரபஞ்சத்தின் மேல்
மிதந்த ஒரு புள்ளியின் மேல்
சுழன்ற பூமியின் மேல்
அமைந்த ஒரு மலையின் மேல்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 23, April 2016 More

கவிதைத் தேர்

புறப்பட்டுவிட்டேன்
கவிதைத் தேர் ஏறி
காலச்சக்கரம் பூட்டி
இலக்கணக் கடையாணி
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, April 2016 More

குழந்தையும் தெய்வமும்

குழந்தைகள் இருக்கும்போது
கடவுள் இல்லையென்று
சொல்வதற்கு
கொஞ்சம் தயக்கமாகத்தான்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, March 2016 More

மாறி நுழைந்த அறை

அறை மாறி
நுழைந்தபோது
அவள் உடைமாற்றிக்
கொண்டிருந்தாள்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, November 2015 More

புலி-ஆடு-புல்லுக்கட்டு

புதிர்தான் வாழ்க்கை
புலியும் ஆடும் புல்லுக்கட்டும்
இருவர் இருவராய்
அக்கரை சேரவேண்டும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, October 2015 More

மரம் வளர்த்தது

விதை விதைத்து
நீர் விட்டு
முளைவிட்டதும்
அரண் அமைத்து
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, September 2015 More

உள்ளிருந்து உடைப்பவன்

வைத்தது யார்?
அடைகாத்தவள் எங்கே?
வளர்ந்துவிட்டேனா இல்லையா?
வெளியில் காத்திருக்கும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, September 2015 More