புரட்சி கவிதைகள் ̶ சேயோன் யாழ்வேந்தன்

கோடிக்கும் ஒன்று கூடுதல்...

கோடி அற்புதரே
இந்த அற்பனின் ஒரு கேள்வி,
கோடி அற்புதத்துக்குக்
கூடுதலாய் ஒன்றும்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, October 2016 More

கடவுள் தப்பிவிடக்கூடாது

உன் கடவுளை
உள்ளே வைத்துப்
பூட்டுவது எதற்கு,
எவரும் களவாடுவதைத்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 29, July 2016 More

தோழா

மலிவுப் பதிப்பு தோழர்
ஒரு தேநீர்க் காசில்
புத்தகம் படிக்கலாம்.
காசில்லையா தோழர்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, April 2016 More

தூண்டில் மீன்கள்

ஒவ்வொரு
கணப்பொழுதும்
ஏதாவதொரு மீன்
தூண்டிலில் மாட்டிக்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, March 2016 More

சிவசக்தி

மனிதம் கடந்த
சக்தி ஏதுமில்லாத சிவா
தன் இளநீர் வண்டியை
சாக்கைப் போட்டு மூடி
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, March 2016 More

புரட்சித் தாய்

ஒரு பெரிய புரட்சிதான்
சிறிய புரட்சிகளைத்
தோற்றுவித்தது
சிறிய புரட்சிகள்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, March 2016 More

கணிப்பு

ஆயுள் ரேகை
எண்பத்தைந்துக்குக்
குறையாதென்று
ஜாதகம் கணித்தவனிடம்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 08, February 2016 More

தெய்வத்தின் வாரா உறுதிகள் உளவோ?

என் தெய்வம் பல காலமாக
நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தது
மன நலம் மருத்துவரிடம்
சென்றபோதுதான்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 08, January 2016 More

புனிதம் வளரும் மனிதம்

புனிதமென்று இப்போது
சொல்லுவதை
புசித்தபடிதான் இம்மண்ணில்
நுழைந்தனர்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 28, December 2015 More

பாதிக்கிணறு

சாதி நெருப்பில்
பாதி நெருப்பை
அணைத்துவிட்டோம்
மீதி நெருப்புதான் எரிக்கிறது
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, December 2015 More