கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

ஆண் மரங்கள்.....!

ஒரு முறை கண்
சிமிட்டி விடு
பூக்காமல் இருக்கும்
ஆண் மரங்கள்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 19, October 2017 More

இனிய தீபத் திருநாளின்..!

தீப திரு நாளில்......
தீய எண்ணத்த எரித்துவிடு.....
தீய செயலை தூக்கியெறி......
தீய பார்வையை மறைத்துவிடு....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 18, October 2017 More

என்னவளை கண்டுபிடி.....!

என் மூச்சோடு மூச்சாய்
இருந்தவளை காணவில்லை
என் மூச்சு காற்றே
என்னவளை கண்டுபிடி.....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, October 2017 More

என்னை விட உன்னை

நீ
எனக்காக அழுகிறாய்
என்றால் என்னை நீ
நேசிக்கிறாய்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 27, September 2017 More

ஆற்றில் போட்டாலும்......!

ஆற்றில் போட்டாலும்
அளந்து போடு
அளவில்லாமல்
காதல் கொண்டேன்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 26, September 2017 More

உயிரே வந்துவிடு.......!

எனக்கு ஒரே ஒரு வலி......
உன் மீது அளவில்லாத.......
காதலை என்னைவிட.......
உன்னை விரும்புபவர்கள்.......
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, September 2017 More

பூக்களே வாடி விழுகிறது....!

கடவுளும் காதலும்....
ஒன்றுதான் ......
இரண்டையும் உணரலாம்....
அடைய முடியாது........!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, September 2017 More

விலகவில்லை உன் நினைவுகள்...!

நீ கலைந்தே போனாலும்
கலையவில்லை....
உன் கனவுகள். . !

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, September 2017 More

ஒரு மரணம் மறு ஜனனம்

மழைத்துளி மரணமே
பயிரின் ஜனனம்
பயிரின் மரணமே
வாழ்க்கை ஜனனம்....

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 09, September 2017 More