கவிதைகள் - பசுவூர்க் கோபி

அணைத்திரு பின் அழதே..!

கத்த, கத்த
நீ ஏசுவதாகவே
ஆத்திரப்பட்டோம்
வாய் நிரம்ப உணவோடு
நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 03, March 2018 More

தாயே தன்மொழி!

தாய்பெற்றாள்
தனமிரண்டால்
தமிழ் பாலே
ஊட்டி விட்டாள்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 19, December 2017 More

சமுதாயம்..!

உனக்கு நானும்
எனக்கு நீயும்
உலகம் எழுதிய
உண்மை…

காதல் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 28, November 2017 More

இடை வெளி..!

கருவறைக்கும்
கல்லறைக்கும்
உள்ள தூரத்தை
கணக்கிட முடியாது
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 18, November 2017 More

தமிழ் நாடே எங்கே போகிறாய்..!

வீரம் விழைந்த மண்ணில்
விலாங்குகழும்,  புழுக்களுமாய்-பெண்
காலில் விழுந்து கைகூப்பி
கதறி அளுகின்ற நிலை ஏண்டா?

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 03, November 2017 More

கடவுள்..!

கோடிகள் பலதை
கொட்டி..
கோவில்கள் அமைக்கும்
பணத்தை..
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, October 2017 More

யார் ஆசான்..!

பழசு, பெருசு என
ஒதுக்கும்
பெரியவர்களால்தான்
பல்கலை கழகங்களை
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 23, August 2017 More

முத்துக்களை மூடிய சேறுகள்..!

அடுத்தவன் வாழ்வை, கெடுத்தவன்
அவனியில் அவனோ பெரியவன்
எடுத்தவன் கொள்ளை, அடித்தவன்
உலகினில் அவனோ உயர்ந்தவன்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, July 2017 More

என்னுக்குள் ஏன் இந்த சஞ்சலம்..!

பீற்றூட்.!
முள்ளிவாய்க்கால்
மண்ணில் விளைந்தது

ஏனையவை பசுவூர்க் கோபி 21, June 2017 More

உயிரே! தமிழே!!

அழித்தாலும்,புதைத்தாலும்
அடியோடு,வெறுத்தாலும்
கருவோடு,கலைத்தாலும்
கலை எல்லாம்,பறித்தாலும்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 20, April 2017 More