கவிதைகள் - திருமலை சோமு

மதிமுகத்தை காட்டாதே

சந்திரணை கிரகணம்
பிடித்துக் கொண்டதாமே..!
கரைபடிந்த நீல நிலவை
எது பிடித்தால் என்ன..!
காதல் கவிதை திருமலை சோமு 12, February 2018 More

அறிவுகெட்ட வாக்காளன்...

ஜாதிப் பிரச்சினை
ஜாதிக்காரன் போராடுகிறான்..!
மதப் பிரச்சினை
மதத்துக்காரன் கூடுகிறான்..!
புரட்சி கவிதை திருமலை சோமு 12, February 2018 More

வாழ்க ஜனநாயகம்..!

பார்வை இல்லாதவன் கையில்
பிக்காசா ஓவியம்..!
கோழையின் கையில்
வீச்சறுவா
புரட்சி கவிதை திருமலை சோமு 07, February 2018 More

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்...

ஓர விழிப்பார்வையால்
மெளன மொழி பேசி - என்
இதய வீணையில்
சுக ராகம் இசைக்கிறாய்

காதல் கவிதை திருமலை சோமு 07, February 2018 More

எங்கே எம் அவதார புருஷர்கள்

ராம காதையில் படித்த
ராவணனை
ஈழப்போரின் போது
மீண்டும் பார்த்தோம்
புரட்சி கவிதை திருமலை சோமு 19, August 2015 More

காகிதங்கள்...

உன்னில் எழுதி எழுதி
கிழித்த எழுத்துக்கள் - என்னை
கேள்விகள் கேட்கின்றன
தப்பு செய்தவன் நீ
ஏனையவை திருமலை சோமு 04, April 2015 More

பிறந்தாநாள் காணும் அன்பர்களுக்கு

ஆண்டுகள் எத்தனை
கடந்து போய் இருந்தாலும்
அந்த நீண்ட நெடிய
ஆண்டுகளின் பயணத்தில்
ஏனையவை திருமலை சோமு 28, March 2015 More

எழுதி சேகரித்த எனது உணர்வுகள்..!

ஒரு மனத்தின் எழுச்சி
ஒரு மனத்தின் மகிழ்ச்சி
ஒரு மனத்தின் துக்கம்
ஒரு மனத்தின் கவலை
காதல் கவிதை திருமலை சோமு 16, September 2014 More

வாழ்வதற்கு நேரமில்லை

காதல் ஒழுக கவிதை எழுதி
காதில் தேன் சொட்டும்
கீதங்கள் ரசித்து..
காதல் கவிதை திருமலை சோமு 15, September 2014 More

நெஞ்சத்தின் வலி

நினைக்க நினைக்க
சுகமான உன் நினைப்பே
இன்று நெஞ்சத்தின்
வலியானதடி..
காதல் கவிதை திருமலை சோமு 03, September 2014 More