காதல் கவிதைகள் ̶ சிந்து.எஸ்

மருந்தாக ஒருசொட்டு விஷமேதும் தந்திடாரோ..!

நேர்த்தியாய் வாழ்ந்தபோதும்
நெஞ்சம் எல்லாம் நொகுதன்பே
கொஞ்சிப்பேசி வாழ்ந்தோமே
கெஞ்சிக் கெஞ்சி வீழ்ந்தோமே

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 13, August 2017 More

தாய்கூட அழுகிறாள்...!

தாய் கூட அழுகிறாள்
தரணியில் நான் வாழ
தடை எது என்று
விடைகூற முடியவில்லை
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 22, June 2017 More

நாசமாய் வாழ்வும்...!

கண்ணீரும் பெருகிறது
காரணம் சொல்ல மறுக்கிறது
கவலையும் பெருகிறது
கற்பனை நெருங்க மறுக்கிறது

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 20, June 2017 More

தடை என்று செல்கிறாள்...!

இணையாய் நான் என்று
இதிகாசம் பேசியவள்
இடை கண்ட (கொண்ட)
உறவுகளால்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, March 2017 More

கவிதைகளாய்...!

வானத்து நட்சத்திரமாய்
வைக்கோல் கடதாசியில்
வரைந்த என் வலிகள்
கவிதைகளாய் ...!

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, February 2017 More

எவரேனும் உண்டோ...!

அவன் முதல் பார்வையில் ஏதோ ஒரு கவர்ச்சி
நான் பார்த்தேன் அவனும் பார்த்தான்
ஆனால் அவன் பார்வையில் ஒரு புன்னகை
அதன் காரணம் தான் என்னவோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 01, February 2017 More

தேடி அலைகிறேன்...!

சோகம் தேங்கி
விழிகள் கலங்கி
தாகம் கூடி
தனிமை வாட்ட
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 29, January 2017 More

எதற்காக பார்க்கிறாய்...!

எதற்காக என்னை பார்கிறாய்
எல்லாமே தொலைத்தவன் நான்
இன்பத்தை கண்டதில்லை
துன்பத்தில் மிதப்பவன்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 28, January 2017 More

அகத்தின் அகல்விளக்கானாய்...!

அன்பிலே நிறைந்து
அனுதினமும் அகத்தாலே
நான் நினைக்க
அன்புகள் தந்தாய்

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, January 2017 More

கனவே கலையாதே...!

கனவே கலையாதே-என்
நினைவே நீதானே
ஏங்கி நான் தவிக்கிறேன்
எங்கேயும் செல்லாதே

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 07, October 2016 More