கவிதைகள் - விக்கி நவரட்ணம்

இறுதிக்காற்றை தேடும் சுவாசம்...!!

இன்று என்
பெருமூச்சில்
குளிர்காய்கிறேன் அது
ஒரு கனாக்காலம் கண்ணே

காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 30, November 2017 More

சோகங்களை சுகமாக்கும் தந்தை...!!

உலகை எதிர்கொள்ள
தொப்புள் கொடியறுந்தபோது
நிலவொழிப் பெண்ணாக
அப்பாவின் கரங்களில்..

நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 02, November 2017 More

சோகங்களை சுகமாக்கும் தந்தை...!!

உலகை எதிர்கொள்ள
தொப்புள் கொடியறுந்தபோது
நிலவொழிப் பெண்ணாக
அப்பாவின் கரங்களில்

ஏனையவை விக்கி நவரட்ணம் 27, October 2017 More

இதயத்தை நனைக்கும் உன் புன்னகை..!!

பருவத்துள் நனைந்த பிரியம்
உன் மீது
உன் வசீகரத்தால் தினம்
உன் நினைவுக்குள் மகிழ்கிறேன்

காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 14, October 2017 More

ஊமை உணர்வுகள்..!

நிசப்தவெளியில்
நிறைவேறா ஆசைகள்
மாறாத காயங்களுடன்
காணாமல் போன தம் உறவுகளை
நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 09, October 2017 More

காதல் ஈரம் சுமந்த இதயம்..!!

காதல் தேசத்துப் போர்க்களம்
நீயோ அன்று
குதிரை ஏறி யுத்தத்திற்கு வந்தாய்
இமை உறையிலிருந்து
காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 29, May 2017 More

காந்த நதியோடு பயணம்..!!

பூமியது காணாத வெண்ணிலவே
இருபுருவ நெளிவின் மையத்தில்
என்னை நிறுத்தி வைத்தாய்

காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 23, May 2017 More

வாழ்வின் பயணங்கள்!!

வதைபடும் வாழ்வியலிது
உணர்ச்சிகளுக்கு மத்தியில்
உபத்திரவப்படுகின்ற
இயலாமையிது

நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 17, May 2017 More

வைகறை அமைதி..!!

ஆயிரம் காலம் அகலாதென்று
அதன் பிடிப்பிற்குள் நுழைந்து
ஆறு ஆண்டுகள்தானே

நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 14, May 2017 More

அழியாத சோகம்..!!

என் மனசு
உன்னை
நினைப்பது
உனக்கு
காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 12, May 2017 More