கவிதைகள் - பிறேம்ஜி

ஈழத்தின் அடக்குமுறை வரைவிலக்கணம்

அரசாங்கத்தின் பயங்கரவாதமும் கல்வியும்
சிறுபான்மை இனமான தமிழ் இனமும்
சர்வதேச அரசியலின்
மைய அரசியல் திருடர்களால்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 18, October 2017 More

நாடாளுமன்ற நரிகள்

நாடாளுமன்ற நரிகள்
நம் தமிழ் மொழியை
மதிப்பது இல்லை
அதே மொழி சார்ந்த
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, October 2017 More

ஆதிக்க சக்தியின் இன்னொரு வலை

கூகுளை எடுத்து பார்த்தால்
காம காணொளிகளும்
இருக்கும் இடத்தில்
எங்கே போராடும் குணம்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 10, October 2017 More

ஒரு துளியும் கலங்காது நீதி

சமுதாயமே குற்றம் செய்பவனை
குற்றத்தின் பிடியில் வைத்திருப்பது
என்ன நியாயம்
சமுதாய குழப்பமா?
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 09, October 2017 More

மாவீர உயிர் விதைகளின் முடிவு

ஒரு உண்மையை சொல்லுவேன்
எனக்கு உண்மை உயிர்
இருக்கும் வரை உண்மை பேசு
உயிர் போனபின் பொய்யாக
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 28, September 2017 More

தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள்

தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள்
நான் பகடி செய்
மண் ஒருநாள்
எல்லாம் விழுங்கும்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 27, September 2017 More

எதிர்க்க மையம் கொள்வோம் வாரீர் வாரீர்!

நாற்காலியில் நானிருந்தேன்
எப்பொழுதும் இப்பொழுதும்
அப்பொழுதும் கதிரை
நாற்காலியில் நாலு அறையில்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 31, August 2017 More

மனமாற்றம் வரும் தற்கொலைக்கு

மனமாற்றம் வரும்
தற்கொலைக்கு
தூக்குப் போடும்
இளையோர்கள் யுவதியை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 11, August 2017 More

மயக்கும் காதல்

கண்கள்
பார்த்தால்
யாருக்கும் காதல் வரும்
எனக்கு வந்து விட்டது காதல்
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 08, August 2017 More

உறுதி எட்டு திசையும் அதிரவைக்கும்

ஆழப்பவன் ஆண்டவனாக இருந்தாலும்
அரசனாக இருந்தாலும் ஆண்டியாக
இருப்பினும் சோம்பல் என்ற நோய்
பிடித்து விட்டால் அவைகள்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 08, August 2017 More