கவிதைகள் - றொபின்சியா

எண்ணுகிறேன்

எல்லாமே மாயம்தான் - இங்கு
எந்நாளும் ஏக்கம்தான்
பொன்னான ஊரதை
இந்நாளில் எண்ணுகையில்

குட்டிக் கவிதை றொபின்சியா 10, October 2017 More

கைபேசி

என்னோடுதான் - இன்று
எல்லோரும் பேசுகின்றனர்
எல்லோர் கையிலும் - நான்
எளிமையாக தவழுகின்றேன்

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 05, October 2017 More

அண்ணா திலீபன்

பசியிருந்து
பாரத படை விரட்ட
தன்  உயிர் துறந்த
உன்னத வீரனே - எம்
புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 26, September 2017 More

யாழ் நாடா

தேடாமல் வந்த
நாடா...!!வே
கோடான கோடி
சேதமதை ஆக்கி
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 13, July 2017 More

அழியாத வடு

எதை எழுத
முள்ளிவாய்க்காலில்
கொள்ளி வைக்க முடியாமல்
அள்ளிப் புதைத்ததையா..?
புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 20, May 2017 More

உறுதி

அவலங்கள் சுமந்து
அவையங்கள் இழந்து
அலறி நாங்கள் ஓடினோம்
அண்ணாந்தும் பார்த்தோமே
புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 18, May 2017 More

எங்கே..? எங்கே..?

மஞ்சள் பூசி
மறைந்திருந்து பார்க்கும்
பெண் முகம் எங்கே..?
அம்மி இழுத்து - நல்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 14, April 2017 More

காத்திருப்போம்

மௌனம் சூழ்ந்த - நல் 
மாலை நேரப்பொழுதில்
மனதோ மகுடம் சூட
மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து
காதல் கவிதை றொபின்சியா 14, April 2017 More

அழகான ஒளியே

வயலோரம் நீ வந்து
வல்லினம் பாட - என்
மனதோ மகிழ்வாகி போக
ஆராரோ நான் கொண்டு
காதல் கவிதை றொபின்சியா 06, April 2017 More

அன்றும் இன்றும்

சுகங்கள் துறந்து
களங்கள் சென்றோம்.
விலைகள் பேசவில்லை
விடுதலையே பேச்சென்றோம்

புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 26, March 2017 More