கவிதைகள் - Inthiran

அவள் வரவேண்டாம்...

அண்ணனின் (முருகன் ) கோவிலிலே
தம்பிக்குப் (ஐயப்பன்) பெரும் பூசை
சக உதரம் அருகிருந்து
சத்தமின்றி வணங்கியது
ஏனையவை Inthiran 18, February 2018 More

நின் மதி கெட்டதோ நிம்மதி கெட்டதோ...

நடக்கிறார் கிடக்கிறார் அடிக்கடி சிரிக்கிறார்
எடுக்கிறார் தொடுக்கிறார் எல்லைகள் எட்டுகிறார்
அடிக்கிறார் நடிக்கிறார் அவமானம் துடிக்கிறார்
வெடிக்கிறார் முடிக்கிறார் இடையிடை துடிக்கிறார்
ஏனையவை Inthiran 13, February 2018 More

அழகாய் முன்னேறலாம்...

கொடுத்தால் நல்லவன்
எடுத்தால் கெட்டவன்
எழுந்தால் வல்லவன்
விழுந்தால் தரித்திரன்
புரட்சி கவிதை Inthiran 01, February 2018 More

பாருங்கள்

வெல்லுபவன் வெல்லப்படுவான் ஒருநாள்
கொல்லுபவன் கொல்லப்படுவான் ஏதும்
சொல்லுபவன் சொல்லப்படுவான்யாரும்
வில்லுடனோ பிறந்தோம் இவ் வாழ்வில்
ஏனையவை Inthiran 31, January 2018 More

சம்மதிப்பீர்...

முத்து முத்தான தத்துவங்கள் அவை
முன்னோர்கள் தந்துவைத்த சொத்து சுகம்
செத்தாலும் வாழ்கின்ற செல்வங்கள் அதைக்
கொத்தோடு கொண்டாடிச் செல்லுங்கள்

புரட்சி கவிதை Inthiran 19, December 2017 More

புண்ணியம் செய்வோம்

என்னுக்குள் இருப்பதெல்லாம்
எடுத்தெறிந்து போட்டேன் பெண்ணே
உன் கண்ணுக்குள் நிலவு வந்து
கதைகளைச் சொல்லக் கேட்டேன்
காதல் கவிதை Inthiran 16, December 2017 More

கண்

முற்றும் துறந்த முனியும் தன்
தவத்தைத் துறப்பான் உண்மை
கற்றுத் தெளிந்த கவியும் உன்
கண்ணைக் கற்க முனைவான்

குட்டிக் கவிதை Inthiran 13, December 2017 More

தெய்வம் நின்று கொல்லும்

அரபு நாட்டின் தண்டனையில்
அநீதியே அதிகம் என்றெண்ணித்
தரவுகளைச் சேகரித்தேன்
தர்மத்தைப் போதித்தேன்

புரட்சி கவிதை Inthiran 11, December 2017 More

தீராத விளையாட்டு

மனதுக்குள் மந்திகள்
மத்தளம் அடிக்கையிலே
எனது உனது என்ற
பேதங்கள் வேடிக்கையிலே
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, December 2017 More

சின்னம்மா

வந்தவழி என்னம்மா
வாதாடும் சின்னம்மா
விக்கலா நக்கலா
சசிக்கலா ஆட்களா
நடப்பு கவிதை Inthiran 06, December 2017 More