கவிதைகள் - த.தர்ஷன்

அருள்மிகு லூர்த்து மாதாவே

அன்னை மரியே 
அருள்மிகு லூர்த்து மாதாவே
அடைக்கல மாதாவே -உன்
அடி பணிந்தோமம்மா
ஏனையவை த.தர்ஷன் 02, December 2015 More

வாழ்த்து

அன்பனுக்கு இன்று
அகவை 27
கால்த்தடம் பதித்தது பாரினில்
கார்த்திகை 17
ஏனையவை த.தர்ஷன் 17, November 2015 More

அம்மா உன்பிள்ளை இங்கு வாடுதம்மா...

அம்மா உன்பிள்ளை
இங்கு வாடுதம்மா
அன்பு மொழி பேச ஏங்குதம்மா
கருணை பொழிந்த கைகள்
ஏனையவை த.தர்ஷன் 17, August 2015 More

முதற்பூசை...

எத்தனை தடவை
உனக்கு சொல்லுவது
நீ கோயிலுக்கு
செல்லாதே என்று..
காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 14, December 2014 More

அம்மா.....!

உலக மொழிகள் பல
உச்சரிக்கும் ஒரு சொல் அம்மா
இயற்கையாய்
எழுப்பப்பட்ட ஓசையில்
ஏனையவை த.தர்ஷன் 02, December 2014 More

குவளைக் கண்களே

குவளைக் கண்களே -எனை
கட்டி இழுக்குதே
பவளக் கன்னமோ -எனை
விட்டுப்பிடிக்குதே
காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 17, November 2014 More

என் பிரியமே...!

என் பிரியமே என் உயிரின்
ஒரு பாதி நீயடி-நீயில்லையே
என் உயிரே ஏதடி
காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 11, November 2014 More

ஏக்கங்கள் வளர்த்தாய்....

என் கண்ணில் குளிர்ந்தாய்
என் நெஞ்சில் படர்ந்தாய்
ஏதேதோ விதைத்து
ஏக்கங்கள் வளர்த்தாய்

காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 01, September 2014 More

விழித்திருப்பாயா?....

இன்றிரவு
மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட
இருக்கிறது
அதனால்....
காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 03, July 2014 More

பூக்களின் வரிசை

தினமும் புடவை
கடைகளில்
பூக்களின் வரிசை
ஏதோ ஒரு நாள்
காதல் கவிதை த.தர்ஷன் 24, June 2014 More