கவிதைகள் - எஸ்வீஆர்.பாமினி

முகம் தெரியாத் தோழனுக்காக...!

என் நட்புச் சோலைக்குள்
நான் ஒரு குட்டி தேவதை
வட்டம் அடித்து பறந்திடும்
நடப்பு கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 12, January 2013 More

ஏனடா கண்ணா?

ஏனடா கண்ணா
எனை படைத்து
வைத்தாய் இவ்
வையத்துள்ளே??

ஏனையவை எஸ்வீஆர்.பாமினி 11, August 2012 More

ஏனடா கண்ணா?

ஏனடா கண்ணா
எனை படைத்து
வைத்தாய் இவ்
வையத்துள்ளே??
ஏனையவை எஸ்வீஆர்.பாமினி 09, August 2012 More

சதா சதா

விழி கசிந்ததா விம்பம் தொலைந்ததா
மனம் சரிந்ததே சதா சதா
உறவில் வந்ததா காதல் நினைவில் வந்ததா
நெஞ்சை துயரம் அடைக்குதே சதா... சதா...

காதல் கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 14, May 2012 More

சொல் மனசே சொல்..

ஏதோ விழிகளில் ஆடும் ஆட்டம்
உயிரைத் தொட்டு தொட்டு போகுதே
கனவிலே காயம் தந்து தந்து
மாயம் செய்து போகுதே

காதல் கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 21, February 2012 More

புதிய வரலாறு எழுதிட வாடா..

தோழனே எழுந்து வாடா
துன்பங்கள் இல்லையடா
விழிகளை திறந்து விட்டால்
விடுதலை உன் கையின் எல்லை
புரட்சி கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 17, February 2012 More

புலியாய் எழுந்து வாடா

புயலடிக்கும் தேசத்தில் பூவல்ல- நீ
புலியாய் எழுந்து வாடா
எதிர்வரும் தடைகளை
உடைத்து நீயும்  புறப்பட்டு வாடா 
புரட்சி கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 11, February 2012 More

விலகி நீ ஏன் போகிறாய் ?

கண்ணீரில் கதையெழுதுகிறேன்
காயங்களில் வலி சுமக்கிறேன்
படித்திட முடியலையே
பாவி நெஞ்சு துடிக்குதடி
காதல் கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 06, February 2012 More

நீ தரும் வலிகள் வரம்தானடி..

கண்ணோடு கண்கள் பேசுதே
கண்ணீரில் காதல் வாழுதே
கண்காணா தூரம் ஏனடி
உயிரும் நீயடி பெண்ணே
காதல் கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 31, January 2012 More

யாழ்ப்பாண பொண்ணு

யாழ்ப்பாண பொண்ணு
யாழ் மீட்டும் கண்ணு
யார் என்று கேட்டது மனசு
யாவும் இவள்தான் என்றது காதல்
காதல் கவிதை எஸ்வீஆர்.பாமினி 29, January 2012 More