ஏனையவை ̶ கலையடி அகிலன்

அவமானம்...

நிஜம் இன்றி நிழல் இல்லாதை போல
வாழ்வின் தோல்வி வரும் போது
சேர்ந்து வருவது அவமானம்
முயற்சிக்கு தடை போட வருவது இதுவே
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 10, September 2015 More

தாயின் தாலாட்டு

கடலலை தலையாட்டுவது போல
தன் பிள்ளையுனை
தாலாட்டி சுகம் கொடுத்து
கவலைகளை மறைக்க வைத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, August 2015 More

நம்பிக்கை

உன்னில் நம்பிக்கை
இழந்தால் பொய்கள் எல்லாம்
உண்மை ஆகி போகும்
உன் எண்ணம் சிதறி போனால்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, August 2015 More

ஏழை வாழ்க்கை

சூரியனின் பார்வை பட்டு
மரங்கள் செழிக்கும்
யார் வெளிச்சம் பட்டு
எழைகளின் வறுமை நீங்கும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 02, August 2015 More

அப்துல் கலாம்

கிராமத்தில் பிறந்து
உலகம் எங்கும் அறிவு
ஒளி பரப்பிய தமிழன்
சமயத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 29, July 2015 More

பணம்

ஏழை முதல் பணக்காரன் வரை
மனிதனை ஆட்டி படைத்து
கொண்டு இருப்பதும் பணம்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 17, July 2015 More

என் அம்மா....

இருள் நிறைந்த கருவறையில் உயிர்தந்து
பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து
வலிமையின் கொடிமை
அனுபவித்து பிறக்க வைத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, July 2015 More

வினா...

விடை தெரியாத வினாவுடன்
என் வாழவு கழிகிறது
விடை தெரிய வேண்டும்
என்று காத்து நிற்க

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 01, July 2015 More