ஏனையவை ̶ கலையடி அகிலன்

மனமே

அவ நம்பிக்கை கூடும்போது
மனதில் தைரியமும் குறையுது
வாழ்வில் பள்ளமும் உருவாகிறது
நம்பிக்கை விதை போடும் போது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 26, December 2015 More

அன்னை ஒரு தெய்வம்

அன்னை அரவணைப்பின்
அவதராம்
பொருமையில் பூமாதேவியை
தோற்கடிப்பவள்
 
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 21, December 2015 More

மதம்

தருமம் போதிக்க வேண்டிய
மதங்கள் இன்று மனித நேயம்
தொலைக்க காரணியாக வந்து
கொண்டு இருக்கும் அமைப்பு ஆனது
 
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 16, December 2015 More

என் செல்ல மகனே

என் செல்ல மகனே
உன்னை பிள்ளையாக பெற வைத்த
இறைவனுக்கு நன்றி
தடம் புரண்ட வாழ்க்கையில்
 
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 16, December 2015 More

மரணம்..!

நல்லவன் கெட்டவன்
என்றாலும்
மனித வாழ்க்கையின்
கடைசி பக்கத்தில்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 30, November 2015 More

தனிமை...!

ஓடி கொண்டு இருக்கும்
வாழ்வில்
விதி செய்யும் சதிவலை
சிக்கி கொள்வதால் வருவது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, November 2015 More

தேடல்...!

வாழ்கை என்ற கடின பயணத்தில்
தேடல் என்பது விடியாத இரவு
இரவு முடிந்தால் பகல் வரும்
தேடல் முடிந்தால் மாந்த
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 15, October 2015 More

சோம்பல்

மனிதனை விழுங்க
நினைப்பதும் சோம்பல்
மனிதனையும் முன்னேறாமல்
தடுப்பது சோம்பல்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, September 2015 More

பயம்

புயல் அடித்து திசை
மாறி போகும் மரங்கள் போல
பயம் என்ற புயல் வந்தால்
மனிதனின் வாழ்வும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 22, September 2015 More

கவலை

தெளிவான வானத்தை
மறைக்கும் கரு மேகம் போல
சந்தோஷ வாழ்வை மறைக்க
செய்ய வந்து கொண்டு
இருக்கும் கவலையே
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 17, September 2015 More