குட்டிக் கவிதைகள்

குட்டிக் கவிதைகள்...

குடியரசு
இந்தியா
குடியரசாக மாறியபோது
குடியரசாகவே மாறியது.
குட்டிக் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 26, January 2018 More

தாயே தன்மொழி!

தாய்பெற்றாள்
தனமிரண்டால்
தமிழ் பாலே
ஊட்டி விட்டாள்
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 19, December 2017 More

கண்

முற்றும் துறந்த முனியும் தன்
தவத்தைத் துறப்பான் உண்மை
கற்றுத் தெளிந்த கவியும் உன்
கண்ணைக் கற்க முனைவான்

குட்டிக் கவிதை Inthiran 13, December 2017 More

பிரிவு

அந்தி நேரமதில்
சாலையோரமெல்லாம்
நம் நினைவுகள்
கடற்கரையோரம்
குட்டிக் கவிதை குழந்தை நிவி 11, December 2017 More

தீராத விளையாட்டு

மனதுக்குள் மந்திகள்
மத்தளம் அடிக்கையிலே
எனது உனது என்ற
பேதங்கள் வேடிக்கையிலே
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, December 2017 More

நீ ஒருத்தி

எனக்குத்
தெரிந்தவர்களுக்குள்
நீ ஒருத்தியாக
இருக்க முடியாது

குட்டிக் கவிதை யாழ்அகத்தியன் 05, December 2017 More

இடை வெளி..!

கருவறைக்கும்
கல்லறைக்கும்
உள்ள தூரத்தை
கணக்கிட முடியாது
குட்டிக் கவிதை பசுவூர்க் கோபி 18, November 2017 More

அன்னையைத் தொழுதே அகிலத்தில் உயர்வோம்...

அன்னையில் மேலாம் ஆண்டவன் உண்டோ?
முன்னே கண்டிடும் முழுமுதல் அவளே!
கண்ணைத் தூங்காது கடுந்தவம் செய்து
உண்ணும் உணவையும் உனக்காய் ஒதுக்கிய
குட்டிக் கவிதை அருட்கவி 13, November 2017 More

நான் அவள்

துணிவில்லை
என்னிடம் ஆனால்
அவள் துணியின்றி
போனதில்லை ஓரிடம்.. !
குட்டிக் கவிதை கஜமுகன் பிள்ளயாந்தம்பி 03, November 2017 More

நான் அவள்...!

துணிவில்லை
என்னிடம் ஆனால்
துணியின்றி போனதில்லை
அவள் ஓரிடம் !
குட்டிக் கவிதை கஜமுகன் பிள்ளயாந்தம்பி 31, October 2017 More