ஹைக்கூ கவிதைகள் ̶ கவிதை

அழகு

அவள் கூந்தலில்
அந்த அழகிய
மல்லிகைப் பூக்கள்...
பூவொன்று பூப்பொதியை
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 08, March 2017 More

பிரிவால்...

ஒரு நிமிடம் உன்னை காணாமல்
பல நேரம் உன்னை காணாமல்
சில நொடி உன்னை ஏங்கி
என் விழிகளில் உன்னை நினைத்து
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

எனக்கு வேண்டிய நீ...

எனக்கு தலை
வலிக்கும் போது
தைலமாக நீ வேண்டாம்..!
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 18, July 2016 More

பெண்...

பெண்கள் எப்போதும்
அடிமைகள் தான் 

ஆனால்
அதிகாரத்திற்கல்ல
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 10, August 2015 More

கண்ணீர்.!

பிறரிடம் பகிரமுடியாத
வேதனைகளை கூட
ஆற்றிட விழிகளில்
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 04, May 2010 More