ஹைக்கூ கவிதைகள்

காதல் ஹைக்கூக்கள்

தொலைவில் நின்றாள்
அருகில் வந்தாள்
தொலைந்து போனேன்
ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, December 2015 More

இயற்கை அன்னையுன் கண்ணீர்

மானுடா புரிந்து கொள்வாயா
இயற்கையின் அன்னையுன் பொறுமையை
உங்களுக்காக பிறந்த ஜீவனை
நீ ஆட் கொள்ள முற்பட்டதால்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 14, December 2015 More

பூமா தேவியின் பிள்ளை

மேகங்களும் பூமா தேவி
அழகில் மயங்கி ஆனந்தத்தினால்
கண்ணீரை மழையாக சிந்தா
சூரியா தேவனும் தன் பங்குக்கு
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 05, November 2015 More

முத்தம்....

ஊனை உயிராக்கி
உதிரத்தை உணவாக்கி
என்னை ஈன்ற
என் தாய்க்கு
ஹைக்கூ கவிதை அமரா 25, October 2015 More

மனைவி….!

என் அன்பு…
தாய் தந்த முத்தம்
அனைத்தையும்
உனக்கே……..!
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 14, October 2015 More

பாதச் சுவடு

எங்கே!
உன் பாதம் படுகிறதோ!
அங்கே!
என் சுவடு பதிந்திருக்கும்...
ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 05, September 2015 More

வலி...

விரும்பி விலகினாலும்!
விரும்பிவிட்டு
விலகினாலும்!
வலிகள்!
ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 29, August 2015 More

உதிர்ந்த மலர்கள்

நதியில் விளையாடும்
உதிர்ந்த மலர்கள்
கடல் போய்ச் சேர்வதில்லை..

ஹைக்கூ கவிதை இளவல் ஹரிகரன் 29, August 2015 More

யார் பக்கம் கடவுள்?...

விதைகளை புதைத்த
விவசாயி மழையை
வேண்டுகின்றான்
விறகு விற்கும் தொழிலாளி
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 16, August 2015 More