ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஒன்றிணைவோம்

எனக்காகப் பிறந்தவளே
என் தேனிலவே
இதயத்தில் ஒளிரும்
பால் முகமே
ஹைக்கூ கவிதை கமல்ராஜ் 30, April 2011 More

மதம்

மனிதன் மனிதனாய் வாழ
எழுதிய மத நூல்கள்
குப்பையில் கிடக்கின்றன
மதம் சொல்லி
ஹைக்கூ கவிதை வல்வை சுஜேன் 30, April 2011 More

பூட்டின் உணர்ச்சி!

பல லட்சம் மதிப்புள்ள
வீட்டை காக்கும்
எனக்கு
வீட்டின் வெளியே உள்ள
ஹைக்கூ கவிதை வினோதினி 26, April 2011 More

சாதனையாளன்

நான் அவளை
காண்பதற்காக
காட்டிய நேரந்தவறாமை
நான் அவளுக்காக
ஹைக்கூ கவிதை செல்வம் 26, April 2011 More

நட்பின் அழகு

என் வாழ்வில் ஒரு 
வரம்  வேண்டும்
அந்த வாழ்வே ஒரு வரமக
நட்பு எனும் இன்பத்துடன்
ஹைக்கூ கவிதை ஜென்சன் 25, April 2011 More

ஏனோ இந்த வாழ்க்கை

மூணு வேளை சோறு
ஒரு வேளை ஆனது,
 பத்து மணிநேர தூக்கம்
ஐந்து மணிநேரமானது,
 
ஹைக்கூ கவிதை சுகிர்தர் 05, April 2011 More

மனிதன்

மனிதன்
ஒரு வனம்!
எல்லா மிருகங்களும்
வாழும் கூடு
ஹைக்கூ கவிதை கலாநெஞ்சன் 01, April 2011 More

ஹைக்கூ கவிதைகள்

மின்சாரமில்லா வானொலிப் பெட்டி
அதிகாரமில்லா தமிழர்கள்
வாயில்லாப் பிறவிகள்

ஹைக்கூ கவிதை வேல்தர்மா 31, March 2011 More

காதல்செய்வீர் உலகத்தில்

காதல்   காதல் காதல்
உள்ளத்தில் கதவுகள் கண்கள் அந்த
உறவுக்கு காரணம் பெண்கள்
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
ஹைக்கூ கவிதை கோவையூர் முகு 25, March 2011 More

பூக்களை வாழவிடுங்கள் கூண்டுக் கிளி

பூக்களை வாழவிடுங்கள்
அற்ப சுகங்களின் மாஜைக்குள்
மாண்டுகிடக்கும் மனிதா
ஹைக்கூ கவிதை வல்வை சுஜேன் 02, September 2010 More