காதல் கவிதைகள் ̶ பிறேம்ஜி

மயக்கும் காதல்

கண்கள்
பார்த்தால்
யாருக்கும் காதல் வரும்
எனக்கு வந்து விட்டது காதல்
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 08, August 2017 More

காதல் பற்றிய சலிப்பு

காதல் காதல் பற்றிய சலிப்பு 
சகலதும் உளவியல் விதம்   
காதலிப் பவர்கள் கடும் சொல்
பிரயோகம் செய்வது
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 30, July 2017 More

சிதைந்த இருதலைக்காதலும் நேரமும்

காதல் வகை வேகம்
நேரத்தின் வகை சோகம்
நேரம் எனும் நெடு நிலவு போனதும் காதல்
சிலதடவை சீறிப்பார்த்த போது
காதல் கவிதை பிறேம்ஜி 16, September 2014 More