காதல் கவிதைகள்

என்னை நான் அறிகின்றேன்..!

கன்னம் சிவக்கக்
கதை படிக்கும் காதலியின்
முன்னம் நினைவுகளை
மீட்டிப் பார்க்கையிலே…….

காதல் கவிதை Inthiran 24, August 2017 More

உன் ஞாபங்கள் வலிக்கிறது

உன்  காதலுக்கு.....
நன்றி......
நீ சென்ற பின்னும்....
என்னோடு வாழ்கிறது......
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 23, August 2017 More

விளைந்தது இன்பம்

உள்ளம் துள்ளி
உருவம் அள்ளி
உறங்கிய பள்ளி
நகைத்தது எள்ளி

காதல் கவிதை Inthiran 23, August 2017 More

விளையாடும் குருவி!

கண்கள் அறியாத அங்கங்கள் பார்த்துக்
கைகள் மெதுவாக நடமா டும் சேர்த்து
பெண்மை எதுவென்று புரிகின்ற வேளை
பண்ணில் பாடல்கள் பயிலும் இக்காளை!

காதல் கவிதை Inthiran 19, August 2017 More

ஏகாந்தப் பெரு விருந்து!

தெள்ளத் தெளிவாக
தீண்டும் தென்றலது
கிள்ளிப் பார்க்காமல்
அள்ளித் தான் அருந்து!

காதல் கவிதை Inthiran 17, August 2017 More

இதயம் நொறுங்கும் சத்தம்

என் காதலின் வலிமை
உனக்கு புரியவில்லை
என்றோ என் காதலை
நினைத்து பார்ப்பாய்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, August 2017 More

உன் ஞாபங்கள் வலிக்கிறது...

இன்னும்
தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன்.......
உன் இதயத்தை கவரும்.....
கவிதை எழுத்தும் வார்தைகளை....
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, August 2017 More

மருந்தாக ஒருசொட்டு விஷமேதும் தந்திடாரோ..!

நேர்த்தியாய் வாழ்ந்தபோதும்
நெஞ்சம் எல்லாம் நொகுதன்பே
கொஞ்சிப்பேசி வாழ்ந்தோமே
கெஞ்சிக் கெஞ்சி வீழ்ந்தோமே

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 13, August 2017 More

நீ மட்டும் இதயத்தில்.....!

காதலில் தோற்ற இதயம்
சஹாரா பாலவனம்
புரிந்துகொண்டேன்
உன் காரணமில்லாத
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, August 2017 More

இதயம் ஒரு சுமைதாங்கி.....!

சேர்ந்து
வாழும் காதலில்
 சுகம் உண்டு
பிரிந்து வாழும் காதலிலும்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, August 2017 More