கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

நேரம் இல்லை

கண் மூடி தூங்க நேரம் இல்லை
புலம் பெயர் மண்ணில்
சொந்த மண்ணை விட்டு வந்ததால்
உறவுகளோடு சேர்ந்து பொழுதை கழிக்க
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 12, July 2017 More

சன்னல்

சன்னல் வழியே வந்த
தென்றல் என் நெஞ்சில் வந்து மோதி
ஆர்ப்பரித்த மனம்
சன்னல் அருகில் சென்று
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 11, July 2017 More

முட்கள்

வலி இன்றி வாழ்வில்
இனிமை தான் வந்துடுமோ 
 அவரவர்  தன்   வாழ்க்கை 
பாதையில்  செல்லும்   போது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, July 2017 More

வாழ்வின் நிலை...

வாழ்க்கை பயணத்தில்
துன்ப அலை வீசி
எம்மை தாக்கும் தருணம்
முடியாது என்ற மனநிலை உருவாக்கப்பட்டு
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 05, July 2017 More

நாளைய தேவை

நாளைய தேவை எது என அறிந்து
இன்றே போராடு மனமே
போராடும் உயிரே நிலையாக
நகர்ந்து போகும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 05, July 2017 More

அழகு

நிம்மதி அழகு இதை நம்பியதால்
வாழ்க்கையில் தோல்வியை சந்தித்தேன்
அதனால் நிம்மதியை தேடி அலைகிறேன்
அழகு அழகு கண்ணை கவர்ந்தால்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 04, July 2017 More

நாளைய தேவை

நாளைய தேவை எது என அறிந்து
இன்றே போராடு மனமே
போராடும் உயிரே நிலையாக நகர்ந்து போகும்
நாளைய தேவை எது என அறியாமல் இருந்தால்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 04, July 2017 More

பூ விடும் தூது

மொட்டாக  இருந்து தன்
புன்னகையை விரித்து
 வாசத்தை தூது அனுப்பி
காதல் செய்ய வைக்கும் மலரே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, July 2017 More

தாய்மை....!

தாய்மையின் அழகு பாசம்
தாய்மை இல்லை எனின்
உயிர்களுக்கு எது ஆறுதல்
பாசத்தின் உணர்வை கதி என இருந்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 28, June 2017 More

புகழ்

புகழ் வாழ்க்கையில் ஒரு
நாளில் வந்து சேருவது இல்லையே
வாழ்க்கையில் தோல்விக்கும்
முயற்சிக்கும் இடையில் வரும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, June 2017 More