கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

இழந்தேன்

சுதந்திரமென நினைத்து
புரிதல் இன்றி
அன்பை சிந்தியதால்
உறவை இழந்தேன்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 12, August 2017 More

தாகம்

களைப்படைந்து தாகம் வருகையில்
களைப்பை நீக்க நீர் இன்றி போகையில்
உயிரும் வதைபட்டு போகிறதே
கதிரவனின் வெண்மையில்

நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 11, August 2017 More

நூல்...

நூலை தொட்டுப் பார்ப்பவனே
வாழ்வில் இலகுவாக
சரித்திரம் படைப்பான்
தொட்டு பார்க்காதவன்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 07, August 2017 More

காதலின் மறுபக்கம்

வறண்டு போன நிலத்தை
பசுமையாக்க வந்த மழை நீர் போல
எம் வாழ்வில் நீ வந்ததால்
நானும் இன்ப கடலில்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 02, August 2017 More

கல்வி துறை

கல்வி துறை இல்லை எனின்
அறிவு துறையில் கண்டு பிடிப்புகள்
தான் தோன்றி இருக்குமோ?
கல்வி துறை இல்லை எனின்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 26, July 2017 More

எது சுமை

எது சுமை உன் வாழ்வில்
மானுட கனி தரும் மரமும்
சங்கடங்களை நினைத்து
தன் விழுதுகளை சுமக்க மறுப்பதில்லை
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 17, July 2017 More

விலை வாசி

விலை வாசி மெல்ல மெல்ல
உயர அன்றாடம் உழைத்து வாழும்
மக்களின் வாழ்வும் கேள்விக்குறி ஆகுமோ
மக்கள் குறை  தீர்க்கச் சிந்தனை இன்றி
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, July 2017 More

ஞாபகம்...

ஞாபகங்கள் மனதில்
வந்து மோதுவதால்
இறந்த கால நினைவுகள்
உயிர்ப் பெற்று

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 14, July 2017 More

கனவு நனவாகும்

கனவு நனவாகும் காத்திரு -மானுட
 மனதில் ஆசை துளிர் விடும் போதே
 கனவும் பிறப்பு எடுக்கும்
கனவு பிறப்பு கொண்டாலே 

நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 13, July 2017 More

நிம்மதி....

மகிழ்வு
எதிர் பார்ப்புகள் இன்றி
வாழும் போது நிலைப்பது
ஆசை மீது மனம் கொள்ளும்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 12, July 2017 More