கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

மரணம்..!

நல்லவன் கெட்டவன்
என்றாலும்
மனித வாழ்க்கையின்
கடைசி பக்கத்தில்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 30, November 2015 More

கார்த்திகை மாதம்

கல்லறையில் தூங்கும்
மாவீரர்களை
வணங்க விழாக் கோலம்
காணும் திரு நாள்
புரட்சி கவிதை கலையடி அகிலன் 25, November 2015 More

தமிழ் வீர விழுதுகள்

தமிழ் மண்ணில்
இழந்த தமிழரின்
உரிமைக்காய்
போராடி விழுந்த வீர
புரட்சி கவிதை கலையடி அகிலன் 22, November 2015 More

நீதி தேவதை நீ எங்கே?

நீதி தேவதை நீ எங்கே
உன்னை தேடுகுறோம்
கண்ணீர் நிறைந்த
எங்கள் விழிகளும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 19, November 2015 More

ஞாபகம் இருக்கிறதா?

தேன் குடித்து களிப்புற்று
இருக்கும் வண்டுகள் போல நாங்களும்
காதல் என்னும் இன்ப தேன்பருகி
களிப்புற்று இருந்த பருவங்கள்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 17, November 2015 More

வாழ்க்கை பாதை

வாழ்க்கை என்பது
கரடு முரடு நிறைந்த பாதை
இதில் பயணம் செய்ய
எல்லோரும் போராடுகிறோம்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 14, November 2015 More

ஒரு தலைக்காதல்

நீ மட்டும் எனக்கென்று
ஒருதலை காதல் கொண்டதால்
சூறா வளியில் சிக்கி தவிக்கிற
மரங்கள் போல
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 11, November 2015 More

தனிமை...!

ஓடி கொண்டு இருக்கும்
வாழ்வில்
விதி செய்யும் சதிவலை
சிக்கி கொள்வதால் வருவது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, November 2015 More

பூமா தேவியின் பிள்ளை

மேகங்களும் பூமா தேவி
அழகில் மயங்கி ஆனந்தத்தினால்
கண்ணீரை மழையாக சிந்தா
சூரியா தேவனும் தன் பங்குக்கு
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 05, November 2015 More

தமிழ் அரசியல் கைதி

தமிழ் அரசியல் கைதியின்
உறவினர்கள் பிள்ளையின்
சிறை வாழ்வை எண்ணி
விடும் வேதனை துடிப்பு
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 03, November 2015 More