கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

என் மரணம் இன்னும் நிகழவில்லை

என் மரணம்
நிகழ்ந்து விட்டதாக
என் எதிரிகள் தான்
தொலைக்காட்சியில்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, April 2015 More

சூத்திரனின் பிறப்பு

வழக்கம் போல்
நகர் உலாச் சென்ற கடவுள்
தெரியாத்தனமாக
ஒரு வேசியின்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 16, April 2015 More

பச்சை

வளமான ஊரில்தான்
வாழ்க்கைப்பட்டு இருக்கிறாய்
ஆலப்புழையில்
வீட்டு வாசற்படியில்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, April 2015 More

நிழல் தரும் மலர்ச்செடி

இடையில் சிறுத்த
கரிய அழகிய
அதன் நிழலுக்காகத்தான்
அந்தச் செடியை
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, April 2015 More

தூக்கத்தில் நடப்பவை...!

தூக்கத்தில்
கனவுகள் நிகழ்கின்றன
கனவுகள் பெரும்பாலும்
நினைவிலிருப்பதில்லை...!
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, April 2015 More

நுண்பேசி....

இதழ்க் கடைக் குறுநகை
எனக்கொரு குறுஞ்செய்தி
ஓர் அறைக்குள் இருக்கையில்
பார்வையில் ப்ளுடூத் வசதி
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 26, March 2015 More

பயணிகளின் கனிவான கவனத்துக்கு...

தாமதமாக வரும் ரயில்கள்
தாமாகவே தாமதமாக வருவதில்லை
ஜன்னலோரம் அமரும் பயணிகள்
ரயில் ஓடும் போது மரங்களையும்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 21, March 2015 More

அய் ...!

உன் மேல்
அவன் மண்ணள்ளி
வீசுகிறானா
நீ சேறள்ளி பூசு
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, March 2015 More

ரணம் பெயர்க்க

பெண் குழந்தை பிறந்தால்
உன் நிறைவேறாத
காதலுக்குச் சொந்தக்காரியின்
பெயரை வைப்பதென்னவோ
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 13, March 2015 More

வர்ணத்தின் நிறம்

முதலில் நிறத்தில்
வர்ணம்
தெரிகிறதாவெனத்
தேடுகிறோம்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, March 2015 More