கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

மணலாலானது

ஆழம் தெரியாமல்
காலை விடுகிறேன்
நீரற்ற ஆற்றில்...!
மணலைக் காட்டித்தான்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 29, February 2016 More

இறுதி விண்ணப்பம்

சிறுபிள்ளை விளையாட்டுபோல்
எளிதான அந்தச் சிறு உதவியைக்கூட
நான் அவளுக்குச் செய்யவில்லை
கண்ணீர் மல்க என் கைகளைப் பிடித்து
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 11, February 2016 More

கணிப்பு

ஆயுள் ரேகை
எண்பத்தைந்துக்குக்
குறையாதென்று
ஜாதகம் கணித்தவனிடம்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 08, February 2016 More

உன்னைப் பற்றி

நான் பயணிக்கும்
அதே ரயிலில்தான்
ஒருவாரமாய் பயணிக்கிறாய்
உன்னைப்பற்றி வேறெதுவும்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 04, February 2016 More

பிரிவின் சொற்கள்

விடைபெற்ற கடைசிக் கணத்தில்
ரயில் நகரும்போது கிடைத்த
சொற்ப அவகாசத்தில்
‘திரும்பி வருவேன்’ என்றாய்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 02, February 2016 More

மணலால் ஆனது...!

ஆழம் தெரியாமல்
காலை விடுகிறேன்
நீரற்ற ஆற்றில்!
மணலைக் காட்டித்தான்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 09, January 2016 More

தெய்வத்தின் வாரா உறுதிகள் உளவோ?

என் தெய்வம் பல காலமாக
நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தது
மன நலம் மருத்துவரிடம்
சென்றபோதுதான்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 08, January 2016 More

புனிதம் வளரும் மனிதம்

புனிதமென்று இப்போது
சொல்லுவதை
புசித்தபடிதான் இம்மண்ணில்
நுழைந்தனர்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 28, December 2015 More

பாதிக்கிணறு

சாதி நெருப்பில்
பாதி நெருப்பை
அணைத்துவிட்டோம்
மீதி நெருப்புதான் எரிக்கிறது
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, December 2015 More

சிறு தெய்வம்

பால் செம்புடன்
பக்தை ஒருத்தி
திரும்பிச் செல்கிறாள்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, December 2015 More