கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

காதல் தராசு....

உடலால் நீ என்னை.....
பிரிந்தாலும்.......
இதயத்தில் பத்திரமாய்......
இருகிறாய்...........
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, April 2017 More

கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

நீ வார்த்தையால் ..
சொன்னதை நான் ...
கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 06, April 2017 More

உயிரையும் கொல்கிறது......!

மெளனவிரதம் உடலுக்கும்.......
உயிராற்றளுக்கும் நலம்
உன் மெளன யுத்தம் என்
உடலை அழிக்கிறது
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, April 2017 More

தேடினேன் நீ வரும் வழி

எனக்குள்ளே உயிராய்
கலந்திருப்பதால்,இதயம்
தனக்குள்ளே பேசி
இன்பம் காண்கிறது
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, March 2017 More

காதலிக்க வைத்துவிடு.....!

என் இதய ஊஞ்சலை
ஆடவைத்துவிட்டு அதில்
ஏறமாட்டேன் என்று ஏன்
அடம்பிடிகிறாய்........?
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 03, March 2017 More

நட்புக்கு வசந்த காலம்......!

நட்புக்கு வசந்த காலம்......
மழைக்காலம் தானே......
வேண்டுமென்றே நனைவதும்......
சேற்றுக்குள் உருளுவதும்......
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 02, March 2017 More

நீ தான் வரவேண்டும்...!

கண்ணீர் .....
விடும் கண்களுக்கு.....
தெரிகிறது காதலின் வலி......
காதல் .....
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 25, February 2017 More

என்னவனே என் கள்வனே

எத்தனை காலம்.....
உன் நினைவுகளை.....
சுமந்து கொண்டு வாழ்வது,.....?
அதற்குஎல்லை இல்லையா...?
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 24, February 2017 More

என்னவனே என் கள்வனே

என்னை சுற்றி
ஈசல் பறக்கிறது
மெல்லியதாய்மின்னல்
சின்னதாய் ஒரு இடி
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 19, February 2017 More