கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

மறந்துவிடாதே.....!

ஒரு நாளில் ஒரு .......
வார்த்தையாவது பேசிவிடு........
இல்லையேல் என்னை ........
கொன்ற பாவத்துக்கு......
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, May 2017 More

தொழிலாளர் தினக் கவிதை

உழைத்து உழைத்து உடல் தேய்ந்தது ....
உழைத்து உழைத்து உளம் சோர்ந்தது ....
உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியமில்லை ....
ஊதியத்தில் வாழ போதுமானதுமில்லை ....
புரட்சி கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, May 2017 More

காதலில் தோற்ற இதயம்.....!

காதலில் தோற்ற இதயம்.....
மெழுகுதிரி போன்றது......
பிறர் முன்னால் சிரித்து.....
தன்னை வருத்தும்.......!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 26, April 2017 More

அதிசயக்குழந்தை

அளவுக்கு மிஞ்சினால்
அமிர்தமும் நஞ்சு
அன்புக்கும் பொருந்தும்.....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 20, April 2017 More

உயிரோடு இருக்கிறேன்....!

உன் காதலுக்கு நன்றி
என்னை விட்டு பிரிந்தாலும்.
நீ தந்த காதல் என்னோடு
இருப்பதால் தான் நான்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, April 2017 More

வலியில்லாமல் பிரிந்தாய்....?

ஒற்றை சிறகோடு....
பறக்க சொல்கிறாய்.....
உனக்காக முயற்சிக்கிறேன்....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, April 2017 More

விலகி செல்கிறாய்.........!

உன்னை
எப்போது பார்தேனோ
அப்போதே என் இதய
நரம்புகள் அறுந்து விட்டது.....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 16, April 2017 More

சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு

வருக வருக புத்தாண்டே வருக ......
தருக தருக இன்பவாழ்க்கை தருக......
பொழிக பொழிக வளம் பொழிக .....
வாழ்க வாழ்க உயிரினங்கள் வாழ்க ......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, April 2017 More

காதல் தராசு....

உடலால் நீ என்னை.....
பிரிந்தாலும்.......
இதயத்தில் பத்திரமாய்......
இருகிறாய்...........
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, April 2017 More

கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

நீ வார்த்தையால் ..
சொன்னதை நான் ...
கண்ணீரால் எழுதுகிறேன் ...!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 06, April 2017 More