கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

வலிப்பது என் இதயம் தான்

நீ என்னில்
வாழ்வதும்
நான் உன்னில்
வாழ்வதும் -தான்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, June 2013 More

காதல் கொடியது

கொடியது கொடியது
காதல் கொடியது
அதனிலும் கொடியது
உன் காதல் எனக்கு

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More

தன்னம்பிக்கை கவிதை

வெற்றி என்பது – உன்னை
மகிழ வைக்கும் – பூவல்ல
அடுத்த நிமிடம் - வாடும் பூ

நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More

வானவில் ஏழு நிறத்தால்

நீ
இழகுவாக
பிரிந்து சென்று விட்டாய்
நாம் நடந்து சென்ற தெரு
சிரிக்கிறது எனை பார்த்து
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More

காதல் கிணற்றில்...

உன் இதயம் உலகில்
மர்மதேசம் உண்டு - அதுதான்
உன் இதயம் நடந்து வந்தேன்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More

அத்தனையும் நீதான் ..!!!

உலகில் உள்ள ..
ஒவ்வொருவனும்..
சாதனையாளன் தான் ..
அவனில் புதைந்துள்ள ..
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More

காதல் நினைவுதான்

மண்ணில் செய்த பானை
போல் நம் காதல் -அழகானது
திரும்ப திரும்ப அழகாக வருகிறது

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, June 2013 More

உலக அழகன்

உன்னால் உடைந்த
காதல் சில்களை
கொண்டு-காதல்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, June 2013 More

சோகமே அழுகிறது.....

உன் கண்ணின்
பார்வையிலிருந்து
நான் தப்பவே
முடியாது.....

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, June 2013 More

என் தாயின் வேண்டுகோள்...

உறுதியில்லாத வாழ்வில்
உறுதியான நேர்மையுடனும்
உறுதியான நியாயமும்
உண்மையாக பெற்று
நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 07, June 2013 More