கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

கைபேசி கவிதை..

கைபேசியின் மேல் கவரை...
மாற்றுவது போல்..
அதற்கேற்ற உடை அணிகிறாய்...
குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, June 2013 More

பத்திரமாக இருக்கிறது ...!!!

நான் மழையில் நனைந்தபோது ..
நீ துடைக்க தந்த துப்பட்டா ..
இன்றும் என் வீட்டு அலுமாரியில்...
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, June 2013 More

ஒரு விதியும் இல்லை

நான்
காதலில் எரிகிறேன்
நீயோ
மழையில் நனைகிறாய்

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, June 2013 More

நான் இறக்கவே மாட்டேன்

நீ வானவில்
நான் இரவு
எப்படி உன்னை
நான் பார்ப்பது ...?

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, June 2013 More

பெரும் தெருவிபத்து

நீ
சிந்திவிடக்கூடாத
கண்ணீர் -நான்
சிந்திக்கிறேன்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, June 2013 More

காதலில் பிரிவும் சுகம்

கண்களில் தோன்றி..
கண்களில் மறையும் காதல்
கண்டவுடன் காதல்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, June 2013 More

உன் காதல் கடிதம்

நீ
ஆடையை மாற்றுவது
போல் நான் -கவிதையை
மாற்றமுடியாது

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, June 2013 More

வலிப்பது என் இதயம் தான்

நீ என்னில்
வாழ்வதும்
நான் உன்னில்
வாழ்வதும் -தான்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, June 2013 More

காதல் கொடியது

கொடியது கொடியது
காதல் கொடியது
அதனிலும் கொடியது
உன் காதல் எனக்கு

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 08, June 2013 More