கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

நலமா ...?

நீண்ட நாளுக்கு பின் ..
உன்னை சந்தித்தேன் ..
நலமா .? என்று கூட ..
விசாரிக்க முடியாமல் ..
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 01, June 2013 More

காதலர் சின்னம்

பாலுக்குள் வெண்மை
இருப்பது போல்
நீ என்னுள் இருக்கிறாய்

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, May 2013 More

காதலித்துக்கொள் ...

கேட்டுக்கொண்டிருக்காதே...
வாய் திறந்து பதில் சொல் ..
காதலிக்கிறேன் ...
உன்னை என்று ...

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, May 2013 More

அம்மா!!!

தனிமையில் அழுதேன்
உறவுகள் இல்லாமல் அல்ல
என் தாய் நினைவு வாட்டியதால்...

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 30, May 2013 More

காதல் கயிற்றை

கண் மங்கியபின்
சூரிய நமஸ்காரம் போல்
என் இதயத்தில் உன்னை
வணங்குகிறேன்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 29, May 2013 More

உன் முகத்தை...

உன் வட்ட வடிவமான ...
கறுப்பு பம்பரம் தான் ...
என்னை கவிஞனாக்கியது ...
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 28, May 2013 More