கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

வெறுத்து வெறுத்து....

நீ
சிந்தி விடக் கூடாத
கண்ணீர் - நான்
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 13, June 2013 More

உன்னை கண்டுபிடி....

நீ என்னில்
காதலால்
மறைந்திருக்கிறாய்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 13, June 2013 More

சும்மா கூச்சலிடவில்லை

இறப்பு ஒரு கொடுமை தான்
ஆனால் இறக்காமல் - உலகில்
யாரிருப்பர்....???

நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 13, June 2013 More

முகநூல் கவிதைகள்....

முகநூலில் நீ
அடுத்ததாக
என்ன சொல்வாய்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, June 2013 More

ஏமாறும் இந்த உலகம்...

வெள்ளை வேட்டி கட்டி
கழுத்தில் சங்கிலி போட்டு
சட்டை பைக்குள் - பணம்
நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, June 2013 More

மனிதா கேள்...

பசுவிடம் சாந்தத்தை பார்
பொறுமையை யானையிடம் பார்
பங்கீட்டை நரியிடம் பார்
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 12, June 2013 More

என் காதல் சமனாகும்!!!..

உனக்கு
காதலில் மரியாதை
கிடைக்கும் என்றால்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, June 2013 More

காதலை தானம் கேட்கிறாய்

நான் வைத்திய சாலையில்
இருக்கிறேன் -உன் கண்பட்டதால் ...!!!
நான் காதலில் கர்ணனாக
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, June 2013 More

முயற்சிக்காதே

முயற்சிக்க கூடியதை
முயற்சிக்காமல் இராதே
முயற்சிக்க தேவையில்லாததை
முயற்சிக்காதே

குட்டிக் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 11, June 2013 More