கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

துர்முகி சித்திரை புத்தாண்டே....!

சித்திரையே சித்திரையே
சிறக்கும் நல்ல சித்திரையே
சிறந்து நீயும் விளங்கிடு
சிரித்து மகிழ உதவிடு
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 14, April 2016 More

என் காதல்...!

கண்டதும் வரவில்லை காதல்
கொண்டதிலே நிலைத்தது காதல்
பழி சொல்லி முடித்தவர் வாயடைத்து
நிற்கையிலே வந்தது பார் காதல்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 10, April 2016 More

நினைவோடு வாழ்கிறேன் நண்பனே...!

அறியாமையின் ஆசையிலே
அன்பின்றி அடக்கி
அயலவர்கள் சூழ்ச்சியிலே
அடம் பிடித்து
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 06, April 2016 More

இருளாகற்ற எப்போ வரப்போகிறாய்?

இதயத்தின் ஒளி விளக்கே
இருட்டி விட்டதடி என் வாழ்வு
இருளாகற்ற எப்போ
நீ வரப்போகிறாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 05, April 2016 More

என் தேடலின் பதிலே...!

தேவியே என் தேடலின் பதிலே
தாடியோடு தேய்கிறது
தேய்பிறைபோல் தேகமெல்லாம்
தடைகளை தாண்டி
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 03, April 2016 More

மருந்தாக ஒரு சொட்டு விஷமேதும் தந்திடாரோ!..

நேர்த்தியாய் வாழ்ந்தபோதும்
நெஞ்சம் எல்லாம் நோகுதன்பே
கொஞ்சிப்பேசி வாழ்ந்தோமே
கெஞ்சிக் கெஞ்சி வீழ்ந்தோமே!
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 01, March 2016 More

மாது எனும் பட்டம் சூட்டி...!

மடி விரிக்க ஆசையில்லை
மதியிழந்த மனிதரினுள்
மானத்தோடு வாழ்ந்தும்
மாது என்ற பட்டம்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 02, February 2016 More

தொடர் தோல்விக்கு நீயே காரணமானாய்...!

தன் மனம் வருந்தும் போது
தின்டாடும் மனிதா
மற்றவர்கள் மனங்களை ஏன்
புரிய மறுக்கிறாய்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 03, January 2016 More

தடுக்கியே நான் விழுந்தேன்...!

மாலை பொழுதினிலே
மதிமயங்கும் வேளையிலே
சாலைதனை கடந்து செல்ல
கந்தப் பார்வையோடு
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 31, December 2015 More

புதுவருடம் 2016...!

புது வருடம்
புலவர்கள் (கவிஞர்கள்)
சில வரி எழுதிட
அகலாத புவிதனில்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 31, December 2015 More