நடப்பு கவிதைகள் ̶ ஷிவஷக்தி

சற்று நிமிர்ந்து பார்

ஆணியாய் அடிபணிந்து
கிடக்காதே
உன் தலையில் அடிக்க
அடிக்க
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 21, June 2017 More

அப்பா...

தந்தை நம்முடன்
வாழ்ந்த கடவுள்!!
கடவுளுக்குத்தான் தெரியும்
தன் குழந்தைகளுக்கு
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 18, June 2017 More

நீ எளியவன் குரலையும் கேள்!

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்
சமுதாய சிந்தனை
துளிர்விட வேண்டும்
அந்த நிழலில் சமூகம்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 07, June 2017 More

கலி காலம்

கவலை கடலை தந்தது கலிகாலம்
மனிதனுக்கு மிருகத்தனம்
பிறந்த இலையுதிர்காலம் இந்தகாலத்தில்
நிம்மதியை தினம் தேடும்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 05, June 2017 More