கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

முத்துக்குமார் தினம்

ஆகஸ்டு - 14
நா. முத்துக்குமார்
நினைவு நாள்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, August 2017 More

புதிய இந்தியா

மூன்றாண்டுகளின்
இரண்டாவது சுதந்திரப்
போராட்டத்திற்குப்பின்
ஆக்ஸிஜன் இல்லாத
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, August 2017 More

சா.......தீ..........!

ஏழைகளின் நெருப்பு
அடுப்பைக்கூட
எரிப்பதில்லை .
பணக்காரர்களின் தீ
புரட்சி கவிதை கேப்டன் யாசீன் 14, August 2017 More

மனிதம்?

பிரம்மாண்ட யானை
பிச்சையெடுக்கிறது
மனிதப் பழக்கம்

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 12, August 2017 More

மலரைவிட....!

நீ மலர் இல்லை .
ஆனால் மலரைவிட
வாசம் வீசுகிறாய்.

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 11, August 2017 More

அப்துல் கலாம்

அப்துல் கலாம்
காற்றைக் கிழித்த
காவிய நாயகன்.

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 07, August 2017 More

திருட்டு

என் இதயத்தை
நீ மட்டும் திருடினாய் .
உனக்கான
என் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 07, August 2017 More

நீதான்

என் பயணத்தின்
பாதையை நீதான்
தீர்மானிக்கிறாய்.

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 02, August 2017 More

அப்துல் கலாம்....!

கலாம் என்னும்
வல்லரசு விதை
மண்ணில்
புதையுண்டது

நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, July 2017 More

மது விழிகள்

மதுக் கடைகளை
மூடிவிடலாம்.
உன் விழிக் கடைகளை...?

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 28, July 2017 More