குட்டிக் கவிதைகள் ̶ கலையடி அகிலன்

கனவு...!

வாழ்க்கையை
வெற்றி கொள்ள
தேடல்களை
தொடங்கி வைக்க
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 07, June 2017 More

உன் நினைவுகளை...

நீ தந்தது வலி ஆனாலும்
உன் நினைவு தந்து போன இடத்தில் உள்ள
இனிமையான சுகங்களை
என் மனம் விரும்புவதால்...
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, March 2016 More

நிம்மதி

சிந்திக்கும் திறமை
வலு இழப்பதால்
நல்ல எண்ணங்கள்
சிதைவுற்று
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, January 2016 More

கண்ணீர்

உணர்சிகளின்
வெளிபாடு கண்ணீர்
சோகங்கள் சந்தோசங்கள்
முட்டி மோதும் போது வருவது
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, December 2015 More

கனவு

நிறைவு அடையாத
ஆசைகளை நிறைவு
அடைந்தைய் போல படம் பிடித்து
காட்டுவது கனவு
 
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 22, December 2015 More

வாழ்க்கை பாதை

வாழ்க்கை என்பது
கரடு முரடு நிறைந்த பாதை
இதில் பயணம் செய்ய
எல்லோரும் போராடுகிறோம்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 14, November 2015 More

காதல் ஏக்கம்..!

சூரியனின் கதிர் பட்டு
காய்ந்து போகும் மலர் போல
பெண்ணே உன்னை
கண்ட நாள் முதல்
குட்டிக் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, October 2015 More