நடப்பு கவிதைகள் ̶ கலையடி அகிலன்

காத்திரு மனமே

காத்திரு மனமே
இன்றைய உன் நிலை
நாளை மாறும் நீ
கண்ணீர் சிந்தி வாடி
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, June 2017 More

ஆணவம்

நிலையற்ற வாழ்வில்
இறப்பு நிச்சயம் என் தெரிந்தும்
கிடைப்பதற்கு அரிய திறமையையும்
வசதியும் கிடைக்கும் போது
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 05, June 2017 More

தை மகளே வருக வருக ..

சூரியனுக்கு நன்றி
சொல்லிடவும்
தமிழரின் நன்றி
மறவாமையை
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, January 2017 More

புதிய ஆண்டே வருக வருக.. 2017

கடந்த வருடம் கழிந்து போக
அவை தந்த வடுக்களையும்
நினைவுகளையும் தகர்த்து
அதன் இருள் தனை கலைந்து
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 01, January 2017 More

மனித நேயம்

மனிதனின் நாகரிக
வளர்ச்சியினால்
தனிமை படும் மனித நேயம்
உணர்வு இருந்தும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 25, December 2016 More

உழைப்பே உயர்வு....

மகிழ்சியின் மூலதனம் உழைப்பே
உழைப்பின் மீது மேகம் கொண்டால்
தோல்வியும் வெறுப்பு கொண்டு
வெற்றியை உன் வசம் மாக்கும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 01, May 2016 More

சூரிய பகவான்னே விரைவாக வந்துவிடு

தமிழரின் திரு நாளில்
சூரிய பகவான்னே
விரைவாக வந்துவிடு
உனக்கு நன்றி சொல்ல
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, January 2016 More

கோவம்.....மன்னிப்பு

நதி போல ஓடும் வாழ்வில்
உள்ளத்தின் உணர்வை எழுப்பி
துன்பம் என்ற வடுக்களை
உருவாக்குவது கோவம்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 05, January 2016 More

புது வருடம்

ஏமாற்றி போன நிமிடங்களும்
களைந்து போன கனவுகளும்
காலம் தந்த வடுக்களையும் மறந்து
பிறக்கும் ஆண்டு
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 31, December 2015 More

சமாளிப்பு

இரவு வந்ததால் பகல்
மறைந்து போகுறது
சமாளிப்புகள் வந்ததால்
உண்மைகளும் மறைந்து போகும்மா
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 14, December 2015 More