நடப்பு கவிதைகள் ̶ சேயோன் யாழ்வேந்தன்

கிளியாகிப் பறக்கும் கனி

மரத்தின் கனியொன்று
இலையோடு
பறந்து போவது போல்
இதோ கிளி  பறந்து போகிறது
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, February 2017 More

இறந்தவர்களின் அழைப்பு

இறந்தவர்களின்
எண்களிலிருந்து
தினமும் அழைப்புகள்
வருவதாக
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, January 2017 More

இறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

சிறுநீர் கழிக்கும்
பீங்கான் தொட்டியில்
சிற்றெறும்பைக் கண்டதும்
சட்டென்று அடக்கி
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 05, October 2016 More

தற்கொலை செய்யப்படும் கொசுக்கள்...

காற்றுக்காக அவர்கள்
விசிறிக்கொண்டிருக்கும்
மின் மட்டைகளில்
கொசுக்கள் ஏன் தற்கொலை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, September 2016 More

பழக்கம்...

கவிதை ஏடெங்கே என்றால்
காகிதக் கூடையாயிற்று என்கிறாள்
பாட்டுப் படிக்கிறேன் என்றால்
காதைப் பொத்திக்கொள்கிறாள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, September 2016 More

மோசடி...

தாமரை பூத்த தடாகத்தில்
நீராடி எழுந்த புனிதப் பசுக்களின்
கொம்புகளில் மனிதக் குருதி

நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, September 2016 More

கோடைமழைக்காலம்...

தன் ஆளுகைக்குள் மழைக்காலத்தை
ஒருபோதும் அனுமதிக்காத
வைபரைப் போல் உறுதியாக இருந்த
இந்த கோடைக்காலத்தை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, June 2016 More

விபத்து...

ஏன் இந்த வேகம்?
எதற்கிந்த அவசரம்?
தலைக் கவசம் ஏன் போடவில்லை?
எந்தக் குற்றமும்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, June 2016 More

இதனைப் போல்...

இதனைப் போல் காயப்படுத்தப்பட்டது
வேறெதுவும் இல்லை
இதனைப் போல் சந்தேகிக்கப்பட்டது
வேறெதுவும் இல்லை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, June 2016 More

பழைய கள்

நிச்சயமாக இவை
பழைய நாற்காலிகள்தாம்.
பலர் அமர்ந்து பார்த்தவைதாம்.
நிச்சயமாக இவர்களும்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, May 2016 More