ஏனையவை ̶ கவிஞர் கே இனியவன்

உயிருள்ள மெழுகுதிரி.....!

ஒவ்வொரு பிறந்த நாள்
கொண்டாட்டமும்
இறக்கும் நாளின்
திறப்பு விழா....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 21, June 2017 More

ஆறிலிருந்து அறுபதுவரை நட்பு

ஆறுவயதில் அயல் வீட்டில் - நீ
பாதிவயிறு உன் வீட்டில் நிரம்பும்
பாதி வயிறு என் வீட்டில் நிரம்பும்
பாதி தூக்கம் உன் வீட்டில் - நான்
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 01, June 2017 More

மந்திரமில்லை

முதல் காதல் மட்டுமல்ல
தந்தையிடம் முதல் அடி
ஆசிரியரிடம்  முதல் திட்டும் 
மறக்க முடியாதவையே...!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 29, May 2017 More

அதிசயக்குழந்தை

அளவுக்கு மிஞ்சினால்
அமிர்தமும் நஞ்சு
அன்புக்கும் பொருந்தும்.....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 20, April 2017 More

சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு

வருக வருக புத்தாண்டே வருக ......
தருக தருக இன்பவாழ்க்கை தருக......
பொழிக பொழிக வளம் பொழிக .....
வாழ்க வாழ்க உயிரினங்கள் வாழ்க ......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, April 2017 More

நட்புக்கு வசந்த காலம்......!

நட்புக்கு வசந்த காலம்......
மழைக்காலம் தானே......
வேண்டுமென்றே நனைவதும்......
சேற்றுக்குள் உருளுவதும்......
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 02, March 2017 More

2017-ம் ஆங்கில புத்தாண்டே வருக வருக....!

அழிவை ஏற்படுத்தாமல் .....
அன்பை பெருக்கிட..வருக வருக ....!!!
ஆக்ரோயத்தை காட்டாமல் .....
ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்த.. வருக வருக ....!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 01, January 2017 More

படாதபாடு படுகிறேன்...!

மரமாக இருந்தபோது ....
நிம்மதியாக இருந்தேன் .....
பலகை ஆகினேன்.....
படாத பாடு படுகிறேன் .....!
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 15, November 2016 More

ஓலை வீடு

ஓலை வீடு
வறியவனுக்கு வசிப்பிடம்
செல்வந்தனுக்கு வாடி வீடு .....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, November 2016 More

உன் முகம் பார்க்கவே....!

தாயே
கருவறையில் இருந்து
உதைத்தேன் உன் முகம்
பார்க்கவே ........!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 08, November 2016 More