நடப்பு கவிதைகள் ̶ சிந்து.எஸ்

ஜல்லிக்கட்டு...!

ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு
தமிழர் எழுந்தனர் துள்ளிகிட்டு
சொல்லிகிட்டோம்  பீட்டா
சொல்லிகிட்டோம் இது
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 24, January 2017 More

ஆணவம்...!

ஆசையோ அடங்கிடும் வரை
அநிதியோ நீதி தோன்றிடும் வரை இதை
அறியாத மனிட ஜென்மங்கள்
அழிவை தேடும் களம்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 16, January 2017 More

தைப்பொங்கல் இது...!

எருதுகள் இரண்டில்
பூட்டிய கலப்பை
இளைஞர்கள் கையிலும்
வரவேண்டும்.
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 15, January 2017 More

உழைப்புக்கு கூலி இல்லை...!

உழுது உழுது
உழவனின் உடம்பெல்லாம்
உஷ்னமாகி கிடக்கிறது

நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 02, November 2016 More

முதலோ முடிவோ...!

முதலோ முடிவோ
முகவரி கொடுத்திட்ட
முன்னோரை நாம் மறவோம்
பின்னவர் வருகையிலும்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 03, August 2016 More

விலைபோகுமா...!

விலைபோகுமா என்
மூச்சிக்காற்று விலைபோகுமா
வயிற்று பசி தீர்க்க
விற்று நான் தீர்த்திட விலைபோகுமா

நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 31, July 2016 More

ஏமாற்றம் முதன்மையாய்...!

ஏமாற்றம் எதனால் - அதன்
எதிர்மறையால் வந்ததோ?
ஏனோ எனக்கு மட்டும்
ஏமாற்றம் முதன்மையாய்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 12, June 2016 More

ஏளனம் செய்கிறது...!

என் விதியா சதியா
எனை யார் அறிவார்
என்னில் ஏன் இந்த சுமைகள்
எதனால் உருவானது
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 10, June 2016 More

யார்தான் இவளோ...!

யார்தான் இவளோ
யதார்த்தத்தின் நாயகியோ - இல்லை
யன்னலின்றிய வீட்டில் வாழும் யாசகியா
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 30, May 2016 More

துர்முகி சித்திரை புத்தாண்டே....!

சித்திரையே சித்திரையே
சிறக்கும் நல்ல சித்திரையே
சிறந்து நீயும் விளங்கிடு
சிரித்து மகிழ உதவிடு
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 14, April 2016 More