ஏனையவை ̶ சுஜாதா

கடவுள்...!

கடவுள் எங்கே இருக்கின்றான்
கண்டால் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்
கருணை உள்ள நெஞ்சம்தான்
கடவுள் அவனின் இருப்பிடமோ
ஏனையவை சுஜாதா 19, June 2017 More

சந்திரன்

முகத்திரை விலக்கி நின்று
முழுமதி பார்த்திருக்க
கதிரவன் மறைந்து சென்று
கண்களை மூடி நிற்க
ஏனையவை சுஜாதா 18, April 2017 More

உள்ளமது கோயில்!

வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் கற்றேன்
உன்னினம் கற்க எத்தனை காலம்
அன்பாகப் பண்பாக அழகாக நடித்தார்
அனைத்தையும் எம்மிடம் அப்படியே பறித்தார்
ஏனையவை சுஜாதா 31, March 2017 More

உள்ளது உள்ளபடி

வானத்தில் உள்ளது நிலவு
தூரத்தில் உள்ளது உறவு
கானத்தில் உள்ளது கனவு
காரத்தில் உள்ளது பிரிவு

ஏனையவை சுஜாதா 18, March 2017 More

கலங்க வேண்டாம்

வெளுத்ததெல்லாம் பாலென்று
எண்ண வேண்டாம்
வெளிநாட்டு மோகத்தாலே
வெதும்ப வேண்டாம்
ஏனையவை சுஜாதா 14, March 2017 More

கண்கள்

கண்கள் இரண்டும் பார்க்கும் போது
பார்வை குறைந்து போகுமோ? உன்
இமையைக் கண்ட பின்பு எந்தன்
சமையல் நின்று போகுமோ? உன்
ஏனையவை சுஜாதா 10, May 2016 More

தாமரை

தாமரை முகமெனக்
காரிகை எழில் பெறச்
சக்தியும் அழகுற
இருக்கையாய்ப் பயன் பெற
ஏனையவை சுஜாதா 25, February 2016 More

சீராகத் தொடர்வது தான் வாழ்க்கை

சொல்லச் சொல்லப்
புரிவதல்ல அன்பு
சொல்லாமல்
புரிவது தான் அன்பு
ஏனையவை சுஜாதா 22, February 2016 More

அவனா என்னவன்....?

இன்று போவேன்
நாளை போவேன்
என்று தினம்
சொல்லிச் சொல்லி
ஏனையவை சுஜாதா 21, February 2016 More

விழிப்பு

சுற்றும் பூமி சுற்றிவர
ஒரு வினாடி மறந்திருக்கத்
தாரகையோ தனை மறந்து
கண்களினைச் சிமிட்டிவிட
ஏனையவை சுஜாதா 15, February 2016 More