ஏனையவை ̶ கலையடி அகிலன்

ஞாபகம்...

ஞாபகங்கள் மனதில்
வந்து மோதுவதால்
இறந்த கால நினைவுகள்
உயிர்ப் பெற்று

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 14, July 2017 More

முட்கள்

வலி இன்றி வாழ்வில்
இனிமை தான் வந்துடுமோ 
 அவரவர்  தன்   வாழ்க்கை 
பாதையில்  செல்லும்   போது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, July 2017 More

வாழ்வின் நிலை...

வாழ்க்கை பயணத்தில்
துன்ப அலை வீசி
எம்மை தாக்கும் தருணம்
முடியாது என்ற மனநிலை உருவாக்கப்பட்டு
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 05, July 2017 More

தாய்மை....!

தாய்மையின் அழகு பாசம்
தாய்மை இல்லை எனின்
உயிர்களுக்கு எது ஆறுதல்
பாசத்தின் உணர்வை கதி என இருந்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 28, June 2017 More

புகழ்

புகழ் வாழ்க்கையில் ஒரு
நாளில் வந்து சேருவது இல்லையே
வாழ்க்கையில் தோல்விக்கும்
முயற்சிக்கும் இடையில் வரும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, June 2017 More

திருப்புமுனை

திருப்புமுனையை நீ வந்தே
மானுட வாழ்வில் இன்பமும்
துன்பமும் கொடுக்கிறாய்
கதைக்கும் சுவை கொடுத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 24, June 2017 More

மழலை மொழி

மழலை மொழி கேட்டு
மெய் மறந்து போக இறைவன் தான்
சிந்தனை கொண்டு படைத்தானோ?
மழலை பேசிடும் முதல்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 22, June 2017 More

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே
வாழ்ந்து பார்ப்போம் வா
கல் நெஞ்சம் உடையோர்
உன் மீது வீசும் காயங்களால்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 20, June 2017 More

இயற்கையின் கருணை

கருணை கொண்ட மேகங்கள்
பூமியின் நிலை கண்டு
கருணை கொள்வதால்
இப்புவியில் வாழும் உயிர்களும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, June 2017 More

சாதியமும் தீண்டாமையும்

தீண்டாமையை உயிர்
என கொள்ளும் மானுடா,
நீ எல்லாம்  புரிந்தவனாய் இருந்தாலும் 
சாதி கொடுமையை
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, June 2017 More