ஏனையவை ̶ Inthiran

மிதக்கும்வெனிஸ் நகரம்...!

கொள்ளை அழகுகள் கோபுரமாய்க்
கொட்டிக் கிடக்கின்ற கோலாகலம் கண்டு
அள்ளி வந்த நினைவுகளில்
இவை தனியே ஒன்றிரெண்டு

ஏனையவை Inthiran 05, June 2017 More

கேள்வி கேட்கிறேன்...

வந்த பாதையில் வருத்தங்கள் இல்லை
சென்ற பயணத்தில் செல்வாக்கு இல்லை
சிந்தை நிறைந்ததில் செல்வங்கள் இல்லை
இந்தப் பிறவியோ போதவும் இல்லை
ஏனையவை Inthiran 04, June 2017 More

வேண்டாம் போதும்

வைகின்ற வானம் வேண்டாம்
கை வீசும் பொய்கை போதும்
பொய் பேசும் கடவுள் வேண்டாம்
மெய் பேசும் அரக்கன் போதும்
ஏனையவை Inthiran 31, May 2017 More

ஆவி மயங்குமோ…!

சந்தன மேனியில்
குங்குமம் மின்னுதே
சங்கம நேரமோ
அந்தி வானில்

ஏனையவை Inthiran 30, May 2017 More

என்ன இது பெருங் கனவு……!

தென்னை இளங்கீற்றும்
தெய்வீகக் காற்றும்
அன்னை மடிமீது வரும்
ஆனந்தப் பாட்டும்

ஏனையவை Inthiran 25, May 2017 More

மாயை

பத்துவிரல் மோதிரம்
பகலிரவு தோரணம்
செத்துவிடும் மேனிக்குச்
செய்வதென்ன காரணம்

ஏனையவை Inthiran 17, May 2017 More

கலையாகவோ

மேலாடை மேலாகப்
பூவாடை தெளிக்கின்ற
இளந்தென்றல் காற்றாக
நானாகவோ

ஏனையவை Inthiran 13, May 2017 More

ஆடி வருகுதடா மாப்பிளே…..

ஆடி வருகுதடா மாப்பிளே நீயும்
ஆடாமல் காத்திரடா வீட்டிலே
தேடி அலையாதே தோப்பிலே அது
ஏனையவை Inthiran 06, May 2017 More

வாழ வேண்டும்...!

வாழ வேண்டும் வாழ வேண்டும்
வாழ்க்கையெங்கும் சோலை வேண்டும்
மாலை வேண்டும் மாலை வேண்டும்
மஞ்சள் வெய்யில் மாலை வேண்டும்
ஏனையவை Inthiran 05, May 2017 More

தாகம் இன்னும் தீரவில்லை….

மாமரத்தின் கீழிருந்து
மாங்கனிகள்  ரசிக்கின்றேன்
பூமரங்கள் தேடித் சென்று
ஆடிப் பாடி மகிழ்கின்றேன்
ஏனையவை Inthiran 03, May 2017 More