ஏனையவை

ஏறு தழுவல்!

கொம்பு வைச்ச சிங்கமடா!
சீறிப் பாயும் கொம்பனடா!
பாயும் காளை முன்னே நின்று
அதை அடக்கும் வீரன் எங்கே உண்டு?
ஏனையவை சங்கீர்த்தன் Slk 07, March 2017 More

கிழக்கு வெளுக்கட்டும்

கிழக்கு வெளுக்கட்டும்
கீழ்வானம் சிவக்கட்டும்
போன உயிரினங்கள்
மீண்டும் வந்து சேரட்டும்
ஏனையவை Inthiran 03, March 2017 More

மகிழ்ச்சியின் துயரம்

வரவேற்பு பந்தலின் இறுக்கம்
இன்னும் தளரவில்லை - அதன்
முகப்பில் கட்டியிருந்த வாழையின்
பச்சை இன்னும் முழுதாய் மாறவில்லை,

ஏனையவை நாதன்சொல் 02, March 2017 More

புனிதன்

வெறும் சொற்கள்
சொல்பவன் எவனும்
பெரியவன் அல்லன்
மன்னவன் போல்
ஏனையவை Inthiran 02, March 2017 More

நான் யார்!

என் மனதில் எழும் எண்ணங்கள்
என் பேனாக்களுக்குத் தெரியும்!
நான் சொல்வதைக் கேட்பதற்கு
நேரம் இல்லா மனிதர்களின்

ஏனையவை சங்கீர்த்தன் Slk 02, March 2017 More

நட்புக்கு வசந்த காலம்......!

நட்புக்கு வசந்த காலம்......
மழைக்காலம் தானே......
வேண்டுமென்றே நனைவதும்......
சேற்றுக்குள் உருளுவதும்......
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 02, March 2017 More

சாந்தன்...

ஆடி வந்த தமிழை அப்படியே பாடினாய்
வாடி வதங்கியோரை வாழ்த்திப் பாடினாய்
வானம் வரை தலைவன் புகழைப் பாடினாய்
காடு களனி எங்கும் குயிலாகிப் பாடினாய்
ஏனையவை Inthiran 28, February 2017 More

மலர்கள்...

மலரே நீ
இன்றைய வாழ்வை
எண்ணி சிரிக்கின்றாய்
நான் உன் நாளைய
ஏனையவை கவிதை 26, February 2017 More

மகள்

அள்ள அள்ள நிறையும்
அட்சயத்தாழியாய்-  என்
உள்ளம் எங்கும்
உறைந்து  உறைந்து
ஏனையவை தமிழ் இதயம் 24, February 2017 More

வேண்டாம்...!

சாதிக்கும் பிள்ளைகளைச்
சோதிக்க வேண்டாம்
சோதித்து வேதனைகள்
போதிக்க வேண்டாம்
ஏனையவை Inthiran 20, February 2017 More