ஏனையவை

சந்திரன்

முகத்திரை விலக்கி நின்று
முழுமதி பார்த்திருக்க
கதிரவன் மறைந்து சென்று
கண்களை மூடி நிற்க
ஏனையவை சுஜாதா 18, April 2017 More

என்ன?

வந்திருந்த இடங்களென்ன
வாகை சூடி நடந்ததென்ன
சிந்தையிலே சிறந்ததென்ன
சீர் பெருகக் கிடந்ததென்ன
ஏனையவை Inthiran 18, April 2017 More

சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு

வருக வருக புத்தாண்டே வருக ......
தருக தருக இன்பவாழ்க்கை தருக......
பொழிக பொழிக வளம் பொழிக .....
வாழ்க வாழ்க உயிரினங்கள் வாழ்க ......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 14, April 2017 More

மன வலிமை வேண்டும்....

வீடுகளும் மினுங்கும்
வாகனங்கள் மினுங்கும்
கூடுகளில் கிளிகளெனச்
சுதந்திரமாய்ச் சிரிக்கும்

ஏனையவை Inthiran 09, April 2017 More

நிரந்தர சாமி!!!

பிறந்ததும் பால் தரும்
அறம் தரும் அன்னையும்
இறந்ததும் தீயிடும்
பிள்ளையின் தருமமும்
ஏனையவை Inthiran 07, April 2017 More

உள்ளமது கோயில்!

வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் கற்றேன்
உன்னினம் கற்க எத்தனை காலம்
அன்பாகப் பண்பாக அழகாக நடித்தார்
அனைத்தையும் எம்மிடம் அப்படியே பறித்தார்
ஏனையவை சுஜாதா 31, March 2017 More

என்றோ ஒருநாள்.......!

விழுந்து கிடந்தது
புரண்டு அழுவீர்
எழுந்து வரவும்
முடியாதே!

ஏனையவை Inthiran 28, March 2017 More

கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்தில் மரணம்!!!

சலனமே இல்லாமல் எரிகிறது மெழுகு
சபலமே இல்லாமல் உறைகிறது மனது
கவனமே இல்லாமல் கலைகிறது பொழுது 
எருமையே இல்லாமல் மரணத்தின் கடவுள்…….

ஏனையவை Inthiran 22, March 2017 More

விதி

ஓடி விழுந்தது
ஒரு மிருகம்
துரத்திக் கடித்தது
மறு மிருகம்
ஏனையவை Inthiran 21, March 2017 More

பிரிவின் வலி..

உன் பிரிவின் வலியை
சொல்லச் சொல்லி கேட்டால்
என் சொல்வேன் நான்
மரணித்தவரிடம் மரண வலியை
ஏனையவை கவிதை 20, March 2017 More