ஏனையவை

கலையாகவோ

மேலாடை மேலாகப்
பூவாடை தெளிக்கின்ற
இளந்தென்றல் காற்றாக
நானாகவோ

ஏனையவை Inthiran 13, May 2017 More

ஆடி வருகுதடா மாப்பிளே…..

ஆடி வருகுதடா மாப்பிளே நீயும்
ஆடாமல் காத்திரடா வீட்டிலே
தேடி அலையாதே தோப்பிலே அது
ஏனையவை Inthiran 06, May 2017 More

வாழ வேண்டும்...!

வாழ வேண்டும் வாழ வேண்டும்
வாழ்க்கையெங்கும் சோலை வேண்டும்
மாலை வேண்டும் மாலை வேண்டும்
மஞ்சள் வெய்யில் மாலை வேண்டும்
ஏனையவை Inthiran 05, May 2017 More

கிராமத்து கிணறு

வண்ணஓவியங்கள் தீட்டமால்
அவர்கள் கூட்டத்தில்
நீரில் துள்ளிகுதிக்கும் காட்சி
கிணற்றுக்கு அன்பின் அலை ..

ஏனையவை ஷிவஷக்தி 05, May 2017 More

தாகம் இன்னும் தீரவில்லை….

மாமரத்தின் கீழிருந்து
மாங்கனிகள்  ரசிக்கின்றேன்
பூமரங்கள் தேடித் சென்று
ஆடிப் பாடி மகிழ்கின்றேன்
ஏனையவை Inthiran 03, May 2017 More

மே தினம்...

உழைக்க பிறந்தாய்
உடலில் ஊறுதியோடு
முதலாளி தழைக்க
முடிவில்லாமல் நீ உழைக்க
ஏனையவை ஷிவஷக்தி 01, May 2017 More

கடல் மகன்

வீச்சு வலை மூடை-தோளில்
பழஞ்சோற்றுப் பொதியொன்று
பத்திரமாய் கையிலுண்டு
கதிரவனும் கண் திறந்து
ஏனையவை தமிழ் நிஷான் 26, April 2017 More

அம்மா

உன்னுள் நான் இருக்க
பார்த்து பார்த்து என்னை
பக்குவமாய்……
பெற்றெடுத்-தாய்……
ஏனையவை கவிதை 24, April 2017 More

அதிசயக்குழந்தை

அளவுக்கு மிஞ்சினால்
அமிர்தமும் நஞ்சு
அன்புக்கும் பொருந்தும்.....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 20, April 2017 More

காலமெல்லாம் கனவாச்சு

கார்மேகம் முகம் மாறியது
போர்மேகம் ஆகியது
யார் செய்த வஞ்சனையோ
பேர் போன தமிழா

ஏனையவை Inthiran 20, April 2017 More