ஏனையவை

காற்று எந்தன் ஊற்று

நீல நதி ஓடும் அங்கே
நீண்ட பெருங்காடு அதில்
சோலைமலர் தூவும் அந்தக்
காற்று எந்தன் ஊற்று

ஏனையவை Inthiran 22, July 2017 More

காலமெல்லாம் கவிதை

கோயில் இருக்கும் வரை
அருள் கொடுக்கும் உணர்வு
பாயில் கிடைக்கும் வரை
அமைதி தரும் தூக்கம்
ஏனையவை Inthiran 20, July 2017 More

ஒழுக்கம் கேடயம்....

கேடயம் வாழ்க்கைக்கு ஒழுக்கம் கேடயம்...
கேவலம் பிறரில் சாந்திருப்பது கேவலம்....
கேசவன் நினைவில் வாழ்தல் கேடயம்....
கேள்வன் மனைவிக்கு கேடயம்....!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 20, July 2017 More

நாம் போடும் முகமூடிகள்

நிலவு
அடிக்கடி முகிலுக்குள்
மறைந்து தன் அழகை
இழுப்பது போல்.....!!!
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 16, July 2017 More

அனுபவமோ

குனிந்து பார்த்தேன்
நிமிர்ந்து பார்த்தேன்
கூட வந்ததே
தெரியவில்லை

ஏனையவை Inthiran 15, July 2017 More

பாடுவோம் ஆடுவோம்!

ஒன்பது மாதங்கள்
ஓரிடம் இருந்து
பந்தென வந்து
விழுந்து எழுந்து

ஏனையவை Inthiran 14, July 2017 More

ஞாபகம்...

ஞாபகங்கள் மனதில்
வந்து மோதுவதால்
இறந்த கால நினைவுகள்
உயிர்ப் பெற்று

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 14, July 2017 More

சுகம் தேடும் சுயம்

குடியிருக்க குடிசையுண்டு
கூடிவாழ குடும்பமுண்டு
தூங்கியெழ திண்ணையுண்டு
அதிகாரம் செய்ய உறவுகளுண்டு....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 08, July 2017 More

முட்கள்

வலி இன்றி வாழ்வில்
இனிமை தான் வந்துடுமோ 
 அவரவர்  தன்   வாழ்க்கை 
பாதையில்  செல்லும்   போது
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 08, July 2017 More

வாழ்வின் நிலை...

வாழ்க்கை பயணத்தில்
துன்ப அலை வீசி
எம்மை தாக்கும் தருணம்
முடியாது என்ற மனநிலை உருவாக்கப்பட்டு
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 05, July 2017 More