நடப்பு கவிதைகள்

பாவியாவார்

முன்மண்டை தெரிந்தால் சொட்டையென்பார்
முழுமண்டை தெரிந்தால் மொட்டையென்பார்
உணர்ச்சிகள் அடங்கினால் கட்டையென்பார் 
இதுதானே வாழ்க்கையென்றலுத்துக் கொள்வார்

நடப்பு கவிதை Inthiran 22, April 2017 More

நிர்மூலமான நீர்!

சோறு போட்ட பூமி இன்று
சோடையாகி போனதுவோ
கோடை வெயில் சுட்டதில்
பசுங் காடழிந்து
நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 15, April 2017 More

எங்கே..? எங்கே..?

மஞ்சள் பூசி
மறைந்திருந்து பார்க்கும்
பெண் முகம் எங்கே..?
அம்மி இழுத்து - நல்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 14, April 2017 More

எல்லாம் உன் கையிலே!

கலங்க வேண்டாமே
கண்கலங்கவும் வேண்டாமே
இந்நிலை மாறலாம்
பின் சரியாகலாம்

நடப்பு கவிதை அஸ்வதி அருண் 07, April 2017 More

காற்றோடு கதைபேசி...!

திடீரென்று ஓர் பேரிரைச்சல்
பெருங்காற்று வீசக்கண்டு
யன்னலின் தாழ் திறந்தேன்
உள் நுழைந்தது காற்று

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 01, April 2017 More

இயற்கையும் செயற்கையும்...!

வெண்ளொளி வீசும் வெண்ணிலவே
புன்னகை ததும்பும் புது மலரே
வெடி ஒலி மிஞ்சும் பேரிடியே
மின்சாரம் மிகைக்கும் மின்னலே

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 28, March 2017 More

பயமில்லை!

மனித குலத்தில்
மலிந்து கிடப்பதும்
மனிதனுக்கு
அவசியமற்றதும் பயம்

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 27, March 2017 More

தனிமையின் நிழலில்

தனிமையே தாய்மடி போலானது
பசுமையான நினைவுகளை மீட்கையில்
இனிமையே சூழ்ந்து கொள்கின்றது
என்றும் பிரியாத நினைவாக
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 27, March 2017 More

தேசத்தின் இசை

மரணம்
உடலை மட்டும்
வைத்துக்கொண்டு
முதல் முதலாய்
நடப்பு கவிதை த.சி.தாசன் 18, March 2017 More

பெற்றோர்

பத்துமாதம் பெற்றெடுத்துப்
பால் கொடுத்துப் பற்று வைத்துப்
பிள்ளையென வளர்த்தெடுத்துப்
பிரியாணி செய்து தந்து
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 17, March 2017 More