நடப்பு கவிதைகள்

காத்திரு மனமே

காத்திரு மனமே
இன்றைய உன் நிலை
நாளை மாறும் நீ
கண்ணீர் சிந்தி வாடி
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, June 2017 More

நீ எளியவன் குரலையும் கேள்!

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்
சமுதாய சிந்தனை
துளிர்விட வேண்டும்
அந்த நிழலில் சமூகம்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 07, June 2017 More

ஆணவம்

நிலையற்ற வாழ்வில்
இறப்பு நிச்சயம் என் தெரிந்தும்
கிடைப்பதற்கு அரிய திறமையையும்
வசதியும் கிடைக்கும் போது
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 05, June 2017 More

கலி காலம்

கவலை கடலை தந்தது கலிகாலம்
மனிதனுக்கு மிருகத்தனம்
பிறந்த இலையுதிர்காலம் இந்தகாலத்தில்
நிம்மதியை தினம் தேடும்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 05, June 2017 More

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்!!!

மண்ணில் பிறக்கும் அத்தனை உயிர்க்கும்
மாற்றங்கள் எத்தனை இருந்த போதிலும்
மாற்றி அமைத்திட முடியா ஒன்று - அது
மரணம் என்னும் மாறா நியதி

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 01, June 2017 More

வாழ்க தமிழ்!

ஆண்டாண்டு காலங்கள் முன்னே
அண்டங்கள் யாவும் தோன்று முன்னே
அகிலத்தில் மூத்த மொழி
அவனியில் அன்பு மொழி

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 25, May 2017 More

குழந்தையின் குரல்........!

நான் ஓா் சிறு குழந்தை
இறைவனின் படைப்பில்
இன்றும் இயல்பு கெடாமல்
இருக்கிறது எங்களின்
நடப்பு கவிதை ஈழநங்கை ஈழம் 25, May 2017 More

பதவி

பட்டப் படிப்புப் படித்தாலும்
பதவி இன்றித் தவிக்கின்றனர்
எட்டப்பன் போல எங்கும்
ஏமாற்றும் நாட்டினிலே 
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 23, May 2017 More

வாழ்வின் பயணங்கள்!!

வதைபடும் வாழ்வியலிது
உணர்ச்சிகளுக்கு மத்தியில்
உபத்திரவப்படுகின்ற
இயலாமையிது

நடப்பு கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 17, May 2017 More

நானும் நாய்க்குட்டியும்..!

நாங்கள் இருவர்
ஒற்றைப் பிறவிகள்
உறவுகள் இல்லை
உறைய இடமில்லை
நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 15, May 2017 More