நடப்பு கவிதைகள்

விரும்புகிறேன்!

கணவுகள் தோன்றலாம் - மறையலாம்
காலங்கள் ஓடலாம் - ஒழியலாம்
கவிதைகள் மாறலாம் - மடியலாம்
காலங்கள் கூட மாறலாம்
நடப்பு கவிதை கவிதை 24, April 2017 More

குளம்...

குளம்
எனக்காக
அமைதியாக இருந்தது.
காற்றும் அப்படியே.
நடப்பு கவிதை கவிதை 24, April 2017 More

பாவியாவார்

முன்மண்டை தெரிந்தால் சொட்டையென்பார்
முழுமண்டை தெரிந்தால் மொட்டையென்பார்
உணர்ச்சிகள் அடங்கினால் கட்டையென்பார் 
இதுதானே வாழ்க்கையென்றலுத்துக் கொள்வார்

நடப்பு கவிதை Inthiran 22, April 2017 More

நிர்மூலமான நீர்!

சோறு போட்ட பூமி இன்று
சோடையாகி போனதுவோ
கோடை வெயில் சுட்டதில்
பசுங் காடழிந்து
நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 15, April 2017 More

எங்கே..? எங்கே..?

மஞ்சள் பூசி
மறைந்திருந்து பார்க்கும்
பெண் முகம் எங்கே..?
அம்மி இழுத்து - நல்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 14, April 2017 More

எல்லாம் உன் கையிலே!

கலங்க வேண்டாமே
கண்கலங்கவும் வேண்டாமே
இந்நிலை மாறலாம்
பின் சரியாகலாம்

நடப்பு கவிதை அஸ்வதி அருண் 07, April 2017 More

காற்றோடு கதைபேசி...!

திடீரென்று ஓர் பேரிரைச்சல்
பெருங்காற்று வீசக்கண்டு
யன்னலின் தாழ் திறந்தேன்
உள் நுழைந்தது காற்று

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 01, April 2017 More

இயற்கையும் செயற்கையும்...!

வெண்ளொளி வீசும் வெண்ணிலவே
புன்னகை ததும்பும் புது மலரே
வெடி ஒலி மிஞ்சும் பேரிடியே
மின்சாரம் மிகைக்கும் மின்னலே

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 28, March 2017 More

பயமில்லை!

மனித குலத்தில்
மலிந்து கிடப்பதும்
மனிதனுக்கு
அவசியமற்றதும் பயம்

நடப்பு கவிதை தமிழ் காதலன் 27, March 2017 More

தனிமையின் நிழலில்

தனிமையே தாய்மடி போலானது
பசுமையான நினைவுகளை மீட்கையில்
இனிமையே சூழ்ந்து கொள்கின்றது
என்றும் பிரியாத நினைவாக
நடப்பு கவிதை மட்டு மதியகன் 27, March 2017 More